Stenåldern

Stenålderslämningarna i Överveda

De vanligaste fornlämningarna från stenåldern är boplatser vid sjöar och älvar och vid vikar och stränder vid dåtidens kust. De påträffas på platser som var gynnsamma för jakt och fiske där människorna sökte torra och solbelysta lägen ovanför sandstränder, gärna med en höjd i norr som skydd mot nordanvinden.

Detta stämmer mycket väl in på Överveda, som under stenåldern låg i inre delen av en vik i ett skärgårdslandskap. Här levde säljägare omkring 3500 – 3000 år f Kr. Dagens berg och höjder stack då upp som öar över havsytan. Två bäckar rann genom området, som idag ligger 69-76 m ö h.

Inom ett ca 100 m långt område har en mängd fynd gjorts som t ex pilspetsar, böjda knivar och mejslar samt sänkestenar. Dessutom har en mängd skifferföremål påträffats, speciellt så kallade T-formiga redskap och halvfabrikat, vilket visar att de tillverkats på platsen. Man har också hittat brända ben av vikaresäl, vilket tyder på att boplatsen användes främst på hösten. Stora mängder av skrapor av kvarts visar att man bearbetade sälskinnen på plats.

Källa: A. Renström


Överveda – Nordingrås vagga

Mats Lundin skrev 2009 en artikel med denna rubrik i sommartidningen Vi i Nordingrå.

Läs hela artikeln HÄR>>>