Mädan

Hitta hit: Nordingråkartan B4

Namnet är troligen en bestämd pluralform av mad som betyder sank ängsmark. Mädan skulle alltså på rikssvenska kallas Maderna.

I Mädan bodde under åren 1560-1580 Ångermanlands mäktigaste man, underlagmannen Erik Swensson från Valmsta, som här förvärvade en imponerande gård bestående av nuvarande Mädan 1, 4, 6 och 8.

Källor: Teo och Per Sundin: Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 och
Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955.

Till vänster i bild låg Mädans såg. Huset till vänster var sågverksägare Holmbergs bostad. Nästa röda hus är Sundströms hus, ladugård och båthus. Båthuset till höger tillhör Sundqvists. Pethrus Sundqvist var en av Mädans sista fiskare.