Öden

Hitta hit: Nordingråkarta (D4)

Namnet härrör sig från att byn under någon tid legat öde. Detta är kanske
orsaken till att kyrkan kom att besitta marken. Före 1555 står nämligen
socknens kyrkoherdar som ägare till Öden.Källor: Teo och Per Sundin: Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 och
Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955.