Kusthallen

Bowling, Gym/ friskvårdsanläggning

På bara några år har Stiftelsen Kusthallen utvecklat Kusthallen från att ha varit en ren hockeyarena till att bli en samlingsplats för hela bygden. Den ursprungliga byggnaden kom till 1987. Idéer om att skapa ett allaktivitetshus fick stiftelsen Kusthallen att driva frågan och med hjälp av ett EU-projekt samt en mängd ideella krafter var nyskapelsen ett faktum i december 2002.

Kusthallen erbjuder:

Bowlinghall
Ishall
Gym
Bastu
Solarium
Bibliotek
Servering
Internetdator
Samlingslokaler

Kusthallen, Vallen, 870 30 Nordingrå
Mats Lundström, Christina Edholm
tel. 0613-202 40
Hemsida: www.kusthallen.se