Häggvik

C4 på Nordingråkartan eller GPS 62.90924°, 18.29764°

Utsett till besöksmål i Världsarvet Höga Kusten

Häggvik är tillsammans med Sund den by som kanske blivit själva sinnebilden för Höga Kusten och Nordingrå. Här finner vi de flitigast fotograferade motiven i hela bygden. Vem har inte sett bilder på de storslagna vyerna från Stortorget i Häggvik eller de röda gårdarna i Sund mot Vågsfjärdens blå vatten?

Här är landskapet ovanligt omväxlande med djupt inskurna havsvikar mellan branta berg, skogar och öppna fält. Byarna ligger mellan Vågsfjärden, som är avsnörd från havet av en smal landtunga, och Kråknäsfjärden innanför Trångsundet.

Häggvik har tidigare spelat en roll som traktens centralort och handelscentrum. Den skyddade hamnen var en god tillgång för fisket och användes som angöringsplats för de gods- och persontransporter som med båt gick längs norrlandskusten. Här hölls årligen marknad långt in på 1800-talet. Det har också funnits en ångsåg i Häggvik – läs om sågverksepoken under Historia.

Numera är det endast fritidsbåtar som trafikerar Häggviks hamn. I Häggvik låg i många år Wedins salteri, med surströmming som specialitet, företaget är nu sålt och flyttat. Mitt i byn finns en skoverkstad där man tillverkar och säljer handgjorda skor.

MANNAMINNE

Häggvik är idag mest känt för Värdshuset Mannaminne, en skapelse av konstnären Anders Åberg och hans fru Barbro. Här finns bland annat museer på teman som fiske, jordbruk och konst, en konsthall,
en stavkyrka från Norge och mycket, mycket mer. Mannaminne är i ständig utveckling.

Konstnären Anders Åberg tar emot ett diesellok Z3 från Bollstasågen

Något 100-tal meter därifrån ligger Farfarsgården, en K-märkt äldre korsbyggnad, som beboddes av fotografen och folklivsforskaren Emil Nordenmark.