Mädans byförening

– bildades 1999 och har som målsättning:

Föreningen skall verka för att utveckla Mädans by socialt, trivselmässigt och kulturellt. Olika aktiviteter skall locka människor till åretruntboende i vår by. Verksamheten skall syfta till ökat samarbete kring gemensamma angelägenheter medlemmarna finner viktiga. Vid viktiga, gemensamma beslut skall enighet eftersträvas. Nya inriktningar och idé-förslag skall ges tid att ”slå rot” innan beslut tages. Vill du ha mer information kontakta;

Ordförande Carina Gradin 0613-24125 Kontaktperson Joje von Boisman 073-320 67 00  Hemsida: www.mädan.se

Här nedan några smakprov på våra verksamheter


Bryggläggning en försommardag vid byföreningens badplatsBild från badplatsen där vi varje försommar har en eftermiddag med fagning, bryggläggning och samvaro kring grillen.

Vandringar


Arne Sundström visar vägen på kartan


Guidning på Röklitten av Lennart Wessberg

 
Göran Telhammer visar platsen och vyn som konstnären Helmer Osslund avbildat.

Våra ”Mini-Museer”

 Vi har inom byföreningen skapat 2 ”mini-museer”. Dessa inryms i byns 2 gamla ”spruthus”. Spruthusen är de hus där byns brandsprutor förvarades.  De var också en samlingsplats för väntan på skolbussen, mjölkbilen, posten osv.


I spruthuset i övre Mädan mottogs även varor till den affär som Pethrus Öhman hade hemma på Ystgården.


Foto: Jorma Ojala

Sommaren 2009 firades 10-årsjubileum med invigning av ett nytt Mini-museum. Ca 80 personer hade samlats i vägkorset mot Ryd för att inviga och bese det nya museet – där en utställning nu beskriver. byns fiskehistoria med utställda redskap, en omfattande skriftsamling om fisket samt en bildkavalkad om Mädans såg.

Det första museet som invigdes 2007 innehåller bilder från förr, information om landhöjningen och om häxprocesserna.

Några bilder från byfesten i Juli 2009


Lars Åhsgren gör en av sina spektakulära insatser i trollerikonsten

2009 drog vi igång kursverksamhet


Kurs i akvarellmålning


Kurs i figursågning

 
 Vi har en egen liten tidning som kommer ut i ett sommar och ett julnummer

Text: Joje von Boisman