Dal


Hitta hit: Nordingråkarta (A2)

Högt över byn Dal tronar Sveriges högsta kustberg: det mäktiga Dalsberget, 332 m.ö.h.
Dalsberget är absolut värt ett besök om man vill ha så total utblick som möjligt över socknen.
Stigen är omkring högsta marina gränsen. Inte alltid så lätt att gå och kan vid häftiga regnväder mest likna en bäck. Väl uppe belönas man dock av en praktfull utsikt över Nordingrås berg, över gårdssamlingarna nedanför bergets fot och landskapet långt bort mot havet. Avsätt gärna några timmar för denna utflykt.

Dalsberget räknas som botaniskt rikt. Man har bland annat konstaterat fjällstenbräken i branten och skogsviol vid den lilla rännilen från tjärnen mellan bergets båda toppar.
(Källa: s. 83 Natur i Ångermanland och Medelpad, Uppsala 1953. Olof Elofsson och Kai Curry-Lindahl)

Kopparkis har hittats i Dalsberget. En gruvanläggning inmutades 1909 och benämndes ”Dalsgruvan nr 1”. Någon gruvdrift kom aldrig i gång. Fyndigheten var för svag.
(Källa:”Nordingrå i helg och vardag” Olof Lundin)