Vi i Nordingrå tidningen

Våran lokala tidning om bygden. Den kommer ut 1 gång per år. Detta skrivs i ett gemensamt samarbete i Nordingråbygden med bla NIFF, kyrkan och Mjällom byaförening. Den delas ut till boende och sommargäster. Har idag en upplaga på 4000 tidningar.