VISION 2025.

Ett 20 tal personer närvarade vid första mötet den 29 september i Sockenstugan. I dialogen framkommer olika tankar och hur vi kan jobba för en framtid för Nordingråbygden.

Vi enades om en Vision 2025. Vända befolkningsutvecklingen till 2025 i Nordingråbygden.

Vi sätter NIFF som sammanhållande och tillsätter ett antal grupper för att jobba vidare att utveckla olika områden.

Under en brainstorming så framkom ett antal intressanta områden att börja bilda grupper kring.

Generellt att marknadsföra området:  

  • Nordingrå, 52 sjöar, 52 berg och 52 byar.
  • Nordingrå i Hjärtat av Högakusten.
  • #hjärtat av högakusten. (kan läggas till under namnet när vi sänder mail till vänner och bekanta)
  • Ökad information kring kommunikation till och i området. Din Tur, Sommar buss, Jobb bussen. Tydliggöra dessa listor.
  • Utveckla nordingra.nu evenemangskalender. Öppna för fler att skriva i kalendern. (Örjan) För de som är intresserad att skriva i kalendern sänds ett mail till orjan.lof@telia.com. Att även använda kommunens hemsida. Sända evenemang via e-tjänst. På så sätt få in fler aktiviteter så att alla kan se att det händer saker även på andra tider än högsommaren. Och då får alla som har en aktivitet en möjlighet att få ut budskapet när den läggs upp på kalendern.

Arbetsgrupper:

  1. Utemiljö som tex Utegym, utkikspunkter, hälsans stig, skoterled, äventyrsbana för barn, kol ung för grillning osv (Veronica N, Malin N mfl)
  2. Väga och skyltning. Tex en sevärdehetsskylt vid E4 med texten Nordingrå. (Peter E, Peter G, Örjan L)
  3. Aktiviteter typ eldvecka V 44, (Pelleåbergsgården o Mannaminne)
  4. Samla in information om lediga bostäder, lokaler samlas på en sida under Noringra.nu. Information sänds till (orjan.lof@telia.com) Så uppdateras listan.
  5. Seniorboende för att skapa en flytt rotation som frigör lägenheter och hus för folk som vill flytta in i bygden (Görel)

Detta var en bra början och ett första steg att bygga vidare på vår Vision 2025.

För att dela med oss om vad som hänt och hur nästa steg ser ut för de olika grupperna. Alla som vill delta är välkomna. Vill du medverka kontakta Mari så kan du få kontaktuppgifter till de olika grupperna.

Avstämning 200315

Röjning efter vägar

Dialog med kommunen angående siktröjning genomförd. Det finns möjlighet att få hjälp med siktröjningen via AME mot en mindre kostnad. Vi behöver titta vidare på finansieringen av den kostnaden.

Samarbete

Samarbete mellan föreningar och hur det kan bidra till att stärka Visionen.

Kontakt tas inledningsvis med några föreningar av Marie.

Kommunikation

Vi tittar vidare på hur vi kan fortsätta arbetet. Visionen 2025 sätts upp som en egen länk på och uppdateras på hemsidan nordingrå.nu som komplement till facebook och andra sociala medier. Örjan lägger upp det på hemsidan.

Destination Nordingrå har den 17/3 kl 14:00 Pressrelis på Mannaminne.

Instagramkontot norgingrå.nu kommer att även i år att lånas ut för att sprida information om verksamheter i Nordingrå i hjärtat av Höga Kusten. Preliminärt från Påsk till augusti. Mer information kommer kring tankarna kommer inom kort. Kontaktperson Marie

Nästa avstämning

Planeras till 26/4 kl 17:30 på Cafe Nyfika