Omne

Byns namn härleds ur dialektordet om(n) som betyder ugn.

Omne är rikt på fornlämningar, som utgörs av gravrösen. Flera ligger på ca 35 meters höjd över havet och kan härröra från bronsåldern, ca 1000 år före Kristus då havet gick upp till den nivån.

Enligt skattelängden för Ångermanland från 1550 fanns det 8 hemman i Omne, som därmed var en av Nordingrås största byar ur skattesynpunkt. När byn skiftades på 1820-talet fanns det 14 bönder, 1 torpare och 1 båtsman i Omne. Man hade husbehovskvarnar som stod i en rad i Kvarnhusbäcken. Vattenkraften utnyttjades även till en såg.

En karta från 1823 ger en god bild av en typisk 1800-talsby.På varje gård fanns ett stort antal byggnader. Husen var av timmer, omålade, och på taken låg näver täckt med kluven takved. Skifteshandlingar ger en detaljerad beskrivning av de gårdar som berördes. Vi vet därför att Johan Nilssons gård exempelvis omfattade mangårdsbyggnad med 4 rum, foderlador, bryggstuga med 2 rum och källare, härberge med 2 bottnar (våningar), stall och apartementsbyggnad (dass) fähus, vedlider och badstuga.

Strömmingsfiske och linnetillverkning var i Omne viktiga binäringar till jordbruket. På 1870-talet nåddes byn av sågverksindustrin som fick byn att blomstra och gav många arbetstillfällen. 1926 lades Omnesågen ner.

Idag är starkt expanderande Omne Bröd den störste arbetsgivaren. Längst upp i byn finns enmansföretaget Omne Trä AB, som ”skräddarsyr” specialsnickerier och mitt emot finner vi konstnären Birgitta Nenzén.

Det vackra läget högt ovanför Omnefjärden med starkt sluttande fält och åkrar och det lodräta Omneberget i bakgrunden gör Omne till den kanske allra vackraste av Nordingrås alla byar.

Från berget i Klocke by har man en fin utsikt över Omne.

Hitta hit: Nordingråkarta (D2-3)

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”

Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”