Stiftelsen Nordingrå Framtid

Stiftelsen har bildas genom donation.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning som har till syfte att skapa förutsättningar för att främja Nordingrås utveckling. Stiftelsen skall vidare inom Nordingrå främja kulturella, konstnärliga eller jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

Första stödet delades ut 1997. Och har genom åren delat ut över halv miljon kr till lokala projekt. Ett av projekten som Stiftelsen bidragit till under det senaste åren. Är att vara garant genom att gå i borgen för genomförandet av den stora fiber projekten som byggts ut i Nordingrå socken. Och som nu är genomförda och som nu förvaltas av fiberföreningen FIN. Fiber i Nordingrå.

Ansökan kan lämnas till styrelsen för bedömning av projektet.