Läs tips om Nordingrå


Nordingrå i litteraturen i Vi i Nordingrå 2013.

Nordingrå i litteraturen Det finns en hel del skrivet om Nordingrå och nedan ger jag tips om 27 böcker med Nordingråanknytning.

Språk/Hembygd/Historia

Gammorla; ord, talesätt och härm på Nordingråmål (2012) är en ordlista med ord på Nordingråmål ‘översatta’ till svenska och insatta i meningar för att förtydliga ordens innehåll. Ordlistan är kryddad med faktarutor, talesätt, härm och korta historier.

För i väla; berättelser på Nordingråmål samlade och nedskrivna av Emil Nordenmark (2010) kan med fördel läsas tillsammans med föregående bok. Berättelserna är från tidigt 1900-tal eller 1800-tal och berättar om hur folk levde, och vad de tänkte och trodde.

Ortnamnen i Västernorrlands län, del I Ångermanlands södra domsagas tingslag (1955) av Torsten Bucht förklarar bakgrunden till bynamnen.

Ondskan i Nordingrå, en norrländsk häxprocess 1675 (2012) av Kalle Homqvist. Över 100 personer anklagas för att åka till Blåkulla och ungefär 200 personer uppträder som vittnen. Hur kan det ske? Se även artikel sida 9.

100 år av ljus, Högbonden (2009) av Kajsa G Åberg, En ovanlig ös speciella historia. Med vackra foton.

Nordingrå från förr i tiden (2003) av Hildon Mattsson innehåller trevliga berättelser t ex Salsåkers sågverk, Kyrkan och Ramseliusstriden och Julgrisen.

Från ax till kornbod (2000) av Hjalmar Vallin ger en detaljerad beskrivning av odling av korn.

Dödsdramat i båtsmanstorpet, 100årsminne från Nordingrå (1999) av Hildon Mattsson berättar om f d båtsman Svart-Fröberg och hustrun Katarina, som förlorade 6 barn inom drygt två veckor 1899. Barnen dog i difteri. Släkter och gårdar i Nordingrå

Släkter och gårdar i Nordingrå Släk 15351890 (1975) av Teo och Per Sundin är en ovärderlig källa om man vill veta, vilka som har bott på en gård tidigare, ibland så långt tillbaka som på 1500-talet.

Nordingrå i helg och vardag, minnen och uppteckningar (1971) av Olov Lundin har många färgstarka berättelser från förr, t ex Häggviksmarknaden, Fäbodlivet i Nordingrå och När kungen av Siam besökte Nordingrå.

Nordingrå (1958) av Bo Rosén (text), Stig T. Karlsson (foto) Informativ text och konstnärliga svart-vita foton.

Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland, Fierde Samlingen om Ångermanland (1780) av Abraham Hülphers är en av de tidigaste beskrivningarna av Nordingrå. “Har et särdeles utseende, aldeles som en skärgård, emellan en myckenhet hällar, med flere i högden upskjutande runda spetsiga kullar, och många der nedanföre i dalarne belägne små sjöar. …ordspråkswis säges: At en grind, backe, berg och sjö, utgjör en by i Nordingrå.” Kyrka/Kapell/Skola Nordingrå kyrkokör, dess bakgrund och mer än 100-åriga historia (2008) av Marianne Nilsson och Christina

Norlander berättar kyrkokörens historia och också allmänt om händelser i Nordingrå, eftersom kyrkokören deltog i det mesta. Norrfällsvikens Kapell 350 år 16491999 Jubileumsskrift. Utgiven av Norrfällsvikens Fiskehamnsförening, redaktör Arne G Johansson. Om fi ske, om kapellet och om livet i Norrfällsviken.

Kyrkstallar och kyrkfärder i Nordingrå (1986) av Gunnar Nordlander, Hästarna fi ck ’fi ra gudstjänst’ i kyrkstallarna efter att ha lämnat passagerare från rissla, chibeckare, jigg eller tidaholmare i kyrkan.

Nordingrå kyrka och fiskekapell (kompletterad 1979) av Sven Bäckström. En kortfattad historik om den gamla kyrkan, den nya kyrkan, inventarier, kyrkstallar och forngravar, korta notiser om kyrkoherdar i Nordingrå samt fi skekapellen.

Vännersta skola 1914-1967, en epok i Nordingrå skolhistoria (1989) av Hildon Mattsson, Idyll från en svunnen tid!

Nordingrå Folkskola 1842-1942 (1942) av Jonas Berglund, Den första skolan och skolväsendet under 100 år i Nordingrå.

Företag Utstickare; Historien om Polarbröd (2007) av Marcus Bodin berättar om bland annat bageriet i Omne.

Måviken; från sågverksamhet till vårdverksamhet (2002) Conny Uhlin, Det stora sågverket i Måviken som så småningom förvandlades till vårdhem.

Tidernas företag i Nordingrå (1997) av Anette Lundkvist. Elva exempel på familjeföretag och ‘åstakommasjon’ i Nordingrå.
Konst Många konstnärer bor och arbetar i Nordingrå. En del verk har sammanställts i böcker:
Nordingråberg, Konst från Världsarvet Höga Kusten (2007) av Stefan Eurenius. Presentationer av berg, illustrerade med foton av målningar av 35 kända Nordingråkonstnärer. Korta konstnärsbiografi er.

Vackra Höga Kusten (1997) Christer Nyström (text), Per Julius (bild), Texter om natur och lämpliga utfl yktsmål. Foton av målningar från Höga kusten, av vilka ca en fjärdedel är från Nordingrå.

Anders Åberg (1991) av Gudrun Lindahl. Biografi med svart-vita foton av konstverk, plus Bildbilaga i färg.

Mitt Nordingrå (1983) Thage Nordholm, med Thage Nordholms målningar och text av Lars Guvå.

Biografi er Vilka var livsvillkoren för unga människor i Nordingrå i början av 1900-talet?

Kära broder Konrad, en berättelse om en Nordingråfamilj i början av 1900talet (2002) av Βirgit Öberg, berättar om Konrad från Östervallto som blev konsul i Paris och hans syskons lika intressanta livsresor.

Bara en länk (1976) av Οskar Wallin, Bara en länk (1976) av Οskar Wallin, Bara en länk som växte upp i tidigt 1900-tal i Överveda, förlorade sin far som barn, sedan också sin mor och blev EFS-predikant och två av hans bröder blev präster.

Gammorla och För i väla kan köpas på ICA Nordingrå, eller via Marianne Nilsson 070-646 29 25 Nordingrå Kyrkokör, Norrfällsvikens kapell 350 år, Kyrkstallar och kyrkfärder i Nordingrå, Tidernas företag i Nordingrå kan köpas i entrén i kyrkan. Nordingrå från förr i tiden, Från ax till kornbod, Dödsdramat i båtsmanstorpet, Vännersta skola 1914-1967 kan köpas på Hembygdsgården. Böcker som publicerats under senare år finns förmodligen fortfarande att köpa i butik.

För övrigt hänvisas till bibliotek och antikvariat. Text Marianne Nilsson Tidaholmare foto Herbert Törnqvist.

Artikel hämtad från Vi i Nordingrå 2015

Nordingrå i litteraturen 2. Ett komplement till artikeln Nordingrå i litteraturen i Vi i Nordingrå 2013. (ovan)

Språk/Hembygd/Historia

Litte tå värt från Nordingrå (2014): Bok nr 3 om Nordingråmålet. Boken innehåller ord på Nordingråmål, en ”grammatik” för Nordingråmålet, dikter och sånger. Dessutom traditioner från det gamla jordbruks- och fiskesamhället, gamla recept och vackra handarbeten, allt illustrerat med fina foton. (Finns att köpa på ICA Nära, Nordingråvallen.)

Barsta fiskekapell, en synnerligen märklig byggnad från 1600-talet, av Birger Olsson, foto Cecilia Granmo (2013). Barsta kapell är det bäst bevarade fiskekapellet längs Höga Kusten med inredning, tak- och väggmålningar i ursprungligt skick. Boken berättar i ord och bild om en ekonomisk, social, kulturell och religiös miljö som inte längre finns. (Finns att köpa på ICA Nära, Nordingråvallen.)

Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997 av Bertil Järneström. De intervjuade personerna är 29 män och 15 kvinnor i ålder 70-95 år. Filmerna speglar socknens och dess invånares liv och förhållanden ur många aspekter. (Många av filmerna finns på biblioteket i Nordingrå.)

Natur/Kultur

Vandringsturer i Höga Kusten, ett världsarv av Staffan Söderlund och Marie Sjöström (2014). Kartor och information om natur, vandringarnas svårighetsgrad, förväntade upplevelser m.m. för 26 kortare turer i Nordingrå och Höga Kusten.

Höga Kusten, Vandringsleder och besöksmål i världsarvet med skärgården och Skule- skogens nationalpark av Steven Ekholm (2013). En guide för Höga Kusten leden uppdelad i lämpliga etapper, 45 km av Världsarvsledens 100 km, Skulebergets nationalpark samt hamnar och fiskelägen vid kusten.

Södra Nordingrå (2004) och Mjällomshalvön i Nordingrå (2003) båda rapporter under Besöksmål i Världsarvet, Natursevärdheter, Projekt Ångermanlands flora av Jan W. Mascher (Länsstyrelsen). Ger detaljerad information om landskap, geologi, flora och fågelliv för byar och växtplatser i södra Nordingrå och Mjällomshalvön..

HEJ och TACK från UNO, En bildkavalkad från verksamheten Ut i Nordingrå-Noraström, (1997). En beskrivning av projektet och föreningen UNO 1972-1997, av Kanot-UNO och av musikarrangemang och vandringar i UNO:s regi.

Marianne Nilsso