Överveda

Hitta hit: Nordingråkarta (B2)

Bynamnet är en avledning av det fornsvenska order vither, som betyder skog.

Landskapet är typiskt för Nordingrå med grusvägar som slingrar sig fram mellan sjöar och berg. Trakten genomkorsas av dalgångar med sjöar och havsvikar i botten och inom ett begränsat område ligger tre sjöar – Vedasjön, Svartsjön och Östansjösjön. Bebyggelsen ligger koncentrerad till varierande höjdlägen.

Genom Främmerveda och Överveda gick Norrstigen, den första riksvägen från Stockholm upp efter Norrlandskusten.

Intressantast är dock den gamla stenåldersboplatsen. Här levde säljägare omkring 3500–3000 f Kr. Detta är den äldsta undersökta kustboplatsen i länet.

Titta gärna under Historia/Norrstigen och Historia/Stenåldern.

Källa: Ann Renström :”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”