Byar

Enligt ett gammalt talesätt har Nordingrå 52 byar, 52 sjöar och 52 berg. Vid en närmare betraktelse kan man dock konstatera att församlingen är betydligt mer omfattande än så och antalet byar är fortfarande inte riktigt klarlagt. Frågan problematiseras av fundering över vad som faktiskt räknas till begreppet by.

Ortens cirka 1 400 invånare är uppdelade på drygt 700 hushåll. Sommartid ökas populationen på rejält; sommarhushållen bidrar stort till att öka intensiteten under turistsäsongen.

Nordingråvallen är något av områdets centrum. Här finns affärer, kyrka, skola, dag- och fritidshem samt fotvård.

Den största byn i Nordingrå församling är Mjällom. Företagsamheten har alltid varit stor här och byn innehar sedan länge tätplatsen som småindustriort.

Fakta om Nordingrå
Areal: 353 km2
Odlad åker: 155 km2
Vatten: 155 km2
Myrmark: 35 km2
Skog: 180 km2

Nordingrå är sedan 1974 en del i Kramfors kommun, Västernorrland. Bygden ligger i yttersta kustbandet och gränsar till Ullånger, Noraström och Skog.

Stavning av ortsnamnet
I början av 1300-talet stavades ortsnamnet Norungaradh. Eftersom det dröjde länge innan stavningen i Sverige standardiserades har orten genom århundradena sett ett otal namnalternativ. 1496 uppkom Nordinga raad, för att sedan bland annat bli Norguderad (1539), Nolengrå (1543), Nordangeråd (1559). Den nuvarande stavningen kom 1639. Själva betydelsen av Nordingrå är inte klart utredd. En tolkning kan vara ”Nol om anger”, det vill säga ”norr om viken”; Ångermanälvens havsvik.

Karta över Nordingrå
Vill du se kartan större, klicka på bilden så får du upp den i pdf-format.

Nordingrakarta09