SGU : Sveriges Geologiska Undersökningar

SGU beskriver Högakusten . ” Området är ett av de bästa exemplen i världen på hur nedisning och landhöjning påverkar jordytan. På ett begränsat område uppvisas en geologisk historia på 10 400 år. Vissa av processerna pågår än idag ”.

SGU skriver att de i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, tagit fram två geoturistkartor över Höga Kusten.

Höga Kusten och Ulvöarna i skala ca 1:100 000

Skuleberget och Skuleskogen i skala 1:25 000.

Läs mer på deras hemsida :
https://sgu.se/om-geologi/sevard-geologi/varldsarvet-hoga-kusten/