Främmerveda

Hitta hit: Nordingråkarta (B2)

Vid Vedasjön, Svartsjön och Tattarberget ligger byn Främmerveda. Tattarberget har troligen fått namn efter de små hus med odlingsmöjligheter som en gång låg på berget.

Främmerveda är den främre av de båda Vedabyarna i bemärkelsen närmast kyrkan. Veda är pluralformen av ”Vidhar”, det fornsvenska ordet för skog.

En gammal milstolpe vittnar om att Norrstigen gick genom byn som också hade en gästgivargård.
Idag visar orangefärgade prickar vandrare på Högakustenleden.

Halvön Holmen har ett stenröse som troligen är en stenåldersgrav.

I sluttningen ner mot sjön ligger detta typiska nordingråhus. Byggt i början av 1900-talet på det vis som var vanligt att man tog timret från tidigare hus och byggde nytt. Hustypen kallas korsbyggnad. Det var vanligt vid den tiden att man byggde så det fanns en våning utöver familjens för behövande äldre på gården. Redan 1961 stängdes dörren för flyttning till ett ”modernt” hus längre ner i backen. Nu står det där orört som ett minne från tiden. Ett vackert exempel som väl visar hur merparten av Nordingrås hus såg ut fram till ungefär 1950 då man rev ur de gamla dubbla fönsterna (till höger om dörren) och ersatte med treluftsfönster och senare även perspektivfönster. Ett hus väl värt att bevara.