Hyndtjärn

Hitta hit: Nordingråkarta (C1)

Foto: Hans Gering

Som ursprung till bynamnet anger forskare djurnamnet hynda, och det tidigaste belägget – Hyndetiärn 1482 – gör denna tolkning trolig.

Hyndtjärn är högt beläget med utsikt över Ullångersfjärden, bland annat från Pjältaberget, som ligger på vägen mellan Färnsvik och Hyndtjärn.

Idag är Hyndtjärn riksbekant för sin visningsträdgård Villa Fraxinus, som varje sommar bjuder tusentals besökare på blommande skönhetsupplevelser. Här finns både anlagda rum och naturens egna med underbar utsikt över den nedanför liggande Ullångersfjärden.

Oktober på Skatan. Foto: Sten-Erik Wågström

Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890.
Resehandboken Höga Kusten.