Nordingrå Församling

Församlingarna är Svenska kyrkans lokala enheter som tillsammans täcker hela Sverige.
Församlingen är både ett geografiskt begrepp och en gemenskap av de medlemmar som bor inom församlingens område. Man kan därför säga att församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

”Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission”. Det är kyrkoordningens beskrivning av varje församlings grundläggande uppgift.
I Nordingrå församling arbetar vi nu med att utforma vår framtid och en ny s.k. Församlingsinstruktion (en långsiktig verksamhetsplan och målbeskrivning) skall presenteras.

Församlingsexpeditionen i Sockenstugan 

Expeditionstider: Måndag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15.

Adress: Nordingrå församling, Sockenstugan 2, 870 30 Nordingrå.

E-post: [email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nordingra

Under rubriken Se på startsidan hittar du information om Nordingrå Kyrka.

Där finns också de gamla fiskekapellen i Fällsvik, Barsta, Bönhamn och Norrfällsvikenbeskrivna i ord och bild.