Mjällom

Hitta hit: Nordingråkarta (E1)

Mjällom hette tidigare Nolom som troligen betyder ”landet längst norrut”. I slutet av 1600-talet började det skrivas Mjällom, som kanske var ett ännu äldre namn.

Mjällom är säkert en av de äldsta byarna i Nordingrå och har kanske mer än andra byar kommit att präglas av fisket och kontakterna med gävlefiskare söderifrån. Bland de fastboende återfinns namn på borgare från Gävle såsom Törnsten, Söderström och Nordvall. Mjällomshamnen var dock inte, så som de flesta andra hamnar efter norrlandskusten, en ”gävlebohamn”. Här var det Mjälloms hemmansägare som sommarbodde i ”hamna”. Idag ligger ett 20-tal sjöbodar och båthus vid Mjällomsviken, de flesta på den östra stranden.

Idag odlas lax i en anläggning i Mjällomsviken, i övrigt fiskar man bara på fritiden. Mjällom har i stället blivit centrum för en stark och avancerad verkstadsindustri som betyder mycket för utvecklingen av hela bygden. Företagen Gerdins och Cablage Team ger arbete åt många och står bakom en stor del av det som kommit att kallas ”mjällomsandan”.

Mjällom var under ett antal decennier landets skocentrum. Som mest arbetade 300 man i olika fabriker och producerade stora mängder skor för leverans till bland annat Försvaret.

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”
Resehandbok Höga Kusten

>>>Läs Olof Wigrens bloggtext om Mjäloms historia