SPF Seniorerna Nordingrå


SPF Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna
En politiskt och religiöst obunden idéell intresseorganisation för pensionärer

SPF bildades 1939 och är Sveriges äldsta öppna pensionärsorganisation.
Både ålderspensionärer, yngre avtals- och förtidspensionärer är välkomna som medlemmar.
SPF växer och har nu drygt 270.000 medlemmar fördelade på över 800 föreningar i 27 distrikt.

I Västernorrland finns nu 22 föreningar med över 6.200 medlemmar.

I Nordingrå bildades 1977 en lokalförening till SPF med namnet Vänskap. 
Vänskap bytte 2015 namn till SPF Seniorerna Nordingrå.
Antalet medlemmar pendlar kring 160.
Föreningen arbetar aktivt för att främja medlemmarnas intressen lokalt och på riksplanet.

Medlemsavgiften 2023 är 250 kr. År 2024 höjs avgiften till 300 kr.
När du fyller 90 år blir du hedersmedlem och betalar inte längre någon avgift.

Vill du bli medlem i SPF Seniorerna Nordingrå eller se aktuellt program? Gå då in på www.spfseniorerna.se/nordingra  

Ordförande sedan årsmötet i maj 2023 är Göran Björkroth, 070-231 38 28, [email protected]