Nordingrå Friskola


Föreningens överskott på 2 136 kr gick till Nordingråskolan

Dokumentationen är samlad i två pärmar som är förvarade i kyrkans arkiv. Kontaktperson: Lennart Lundkvist på pastorsexpeditionen f.d. kassör i föreningen

Bakgrund

Det var när Nordingråskolan hotades av nedläggning som Nordingrå friskola ekonomisk förening bildades. Vår övertygelse var att en skola behövs på den geografiskt stora Nordingråhalvön. Nu har tiden gått och till allas glädje finns Nordingråskolan kvar i kommunal regi.

Ansökan 2012
Vår ansökan från 2012 godkändes till samtliga delar av Skolinspektionen och Förvaltningsrätten, men eftersom skolan blev kvar i kommunal regi avskrev Förvaltningsrätten ärendet. I intresseundersökningen svarade tillfrågade målsmän till så många som 76 av 77 elever JA.

Ansökan 2015
En genomarbetad och uppdaterad ansökan om friskola skickades in i januari 2015. Den blev bedömd av Skolinspektionen och vi vet att vi med den lagt en bra grund. Då Kramfors kommun underströk vikten av att ha kvar den kommunala skolan, drog vi dock tillbaka ansökan utan att komplettera den med en ny intresseundersökning.

Så här tänkte vi angående skolans profil:

Världsarvet Höga kusten och entreprenöriellt lärande

Även en friskola måste följa skollagen och på många sätt skulle förstås en friskola påminna om hur en kommunal skola drivs. En friskola har dock möjlighet till en egen profil. Världsarvet Höga kusten, kreativitet och entreprenörskap kan bli profilen för Nordingrå friskola. Allt detta finns redan i Nordingrå och kan vävas in i undervisningen på ett bra sätt; den storslagna naturen med landhöjningen, konstnärerna och de många företagen av varierande storlek och inriktning. En förankring i bygden kan bidra till att ge barnen en stärkt känsla av mening och sammanhang.

Entreprenöriellt lärande innebär helt enkelt att utveckla generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling. Att arbeta ämnesövergripande med ett tema och att elever tar ansvar för sitt lärande är karaktäristiskt, likaså att hitta arbetsformer som utvecklar fantasi och skapande. Den nya skollagen pekar också i den riktningen.

Grundläggande är att Nordingrå friskola präglas av en öppen och tolerant stämning, både för att goda idéer ska kunna frodas och för att alla oavsett bakgrund ska trivas och känna sig trygga.

Studiebesök i Docksta

I oktober 2013 besökte vi Docksta friskola, Kramfors kommuns enda nuvarande friskola. De berättade om sitt goda samarbete med Kramfors kommun och vi fick många bra råd om bland annat skolskjutsar. Blir det framöver en friskola i Nordingrå, finns möjligheten att utveckla ett samarbete mellan Docksta och Nordingrå. Vi tackade Docksta friskola ek. förening med blommor och vårblommande lökar till eleverna, för all värdefull hjälp vi fått… och i april 2014 skickar rektor Anna-Lena Östman en bild, tackar och hälsar att Vårstjärnorna på skolgården i Docksta blommar. 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2015 PDF-fil

Verksamhetsberättelse 2014 PDF-fil

Verksamhetsberättelse 2013 PDF-fil

Verksamhetsberättelse 2012 PDF-fil

 

Tack för oss!

Länkar

Skollagen
www.riksdagen/skollagen

Friskolornas riksförbund
www.friskola.se

Skolan mitt i byn
www.tillvaxtverket.se/Skolan mitt i byn

Entreprenöriellt lärande
www.skollyftet.se/entreprenöriellt lärande, vad är det

PDF-fil

Skolverkets juridiska riktlinjer för Skolskjutsar