Museum & Utställning

Hembygdsgården

Hembygdsgården ligger på en höjd i centrum av Vallen, med utsikt mot kyrkan och Vågsfjärden. Den viktigaste byggnaden är en timrad parstuga, vackert grå av ålder. Fönstren har små rutor med delvis mycket gammalt blyinfattat glas. Också invändigt är huset välbevarat och uppvisar olika traditionella sätt att bemåla väggar och dörrar. Möbler och bruksföremål visas i genuin miljö.

På Hembygdsgården finns också en liten bagarstuga, en linskäkt från Sörle, en långloge från Vallto och en storhässja.

Öppen för visning sommartid, med servering.

Bland evenemangen som hålls vid Hembygdsgården kan nämnas midsommarfirande, tradjazzgudstjänst och julmarknad.
Du når Hembygdsgården enklast från parkeringen mellan Ica & Nordingrå Järn.

 Kontakt: Uno Nilsson, tel. 0613-20042 E-post: 


Högbondens Fyr-museum

1963 låste den siste fyrmästaren dörren till bostadshuset på Högbondens fyrplats. Under de följande 25 åren härskade naturens krafter fritt på ön och förvandlade byggnaderna till sönderblåsta skal. Tack vare starka viljor och omutlig entusiasm rustades alltsamman upp och idag är Högbonden ett omtyckt utflyktsmål med vandrarhem och trädgårdscafé.

Fyrplatsen är en också en del av vårt gemensamma kulturarv och 2006 började arbetet med att bygga upp Högbondens Fyr-museum. Utställningen består av en blandning av fyrfamiljernas egna foton och en faktaavdelning kring fyrteknik och fyrarnas historia. Dessutom finns en hörna med fyr-litteratur att försjunka i. På så vis kan besökare lära sig mer om fyrar i allmänhet och Högbonden i synnerhet. Bilder från Fyrmästare Söderbloms eget familjealbum blandas med nytagna foton då gångna tiders fyrpersonal och arvingar varit på besök. Samlingen föremål som visas är under ständig utveckling.

Inför 100-årsjubileet 2009 publicerades skriften ”Hundra år av ljus” och fyrtornet fick en plakett från Svenska Fyrsällskapet . Samma år tilldelades Högbonden kultur- och hembygdsföreningen Angermannalagets kulturpris.

Olle Eriksson
tel. 0613-230 05

Hemsida: www.hogbondenfyr.se


Kulturfabriken Höga Kusten

Här visas en historisk resumé över utvecklingen inom fiskerinäringen, sågverksepoken, jordbruket, sko- och handsktillverkningen och bagerinäringen.

Nutid och framtid i form av dagens näringsliv och turistnäringen.

Landhöjningsakvarium med höj- och sänkbar vattenyta.

Hemsida: www.kulturfabriken-mjallom.se


Mannaminne


Mannaminne 1980 – restaurang & hantverkshus.


Mannaminne 2012 – nu; restaurang och mer än 60 hus. Spårvagnar, tåg museer och fasta konstutställningar.


Föreläsningar, teater, musikfestivaler. Ett av sveriges mest besökta turistmål.
Anders & Barbro Åberg skapade detta allkonstverkMannaminne är ett allkonstverk, en museiby uppbyggd av konstnären Anders Åberg och hans fru Barbro Åberg. Här finns byggnader från olika delar av världens hörn som berättar om mänsklighetens historia. Nutid möter dåtid, natur möter kultur. På somrarna erbjuds dessutom tillfälliga konstutställningar och programverksamhet för alla åldrar inom konst, litteratur och musik. På området finns värdshus med kafé, hotell, bed & breakfast och stugor. 

Elin Holmberg, verksamhetsledare 

Stiftelsen Mannaminne, Häggvik 109, 873 99 Nordingrå
Tel. 0613-20290
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mannaminne.se


Mjällomsvikens Motormuseum

Samlar för att bevara och visa

Här finns en av Norrlands större samlingar av veteranmotorer med rariteter från slutet av 1800-talet fram till 1960.
Samlingen omfattar ett 50-tal olika båtmotorer och stationära motorer bland annat tändkulemotorer, bensin- och fotogenmotorer samt utombordare.
Norrlands största samling av tändkule- och fotogenmotorer från 1903-1960.

Årets nyhet: visning av ett 10-tal motorer som tillverkats i Höga Kusten mellan 1910-1950.

Tel: 0613 – 212 10, mobil: 070 205 61 95
E-post: [email protected]
Hemsida: 
www.kulturfabriken-mjallom.se/Motormuseum.html


 Vålen – Fiskemuséet Vålen

Besök Njutbara Norrfällsviken – fiskeläget med anor från 1600-talet.I fiskemuséet Vålen (vålen märkte ut redskapen på fiskeplatsen) hittar du en kavalkad av fiskets historia från gävlefiskarenas färder i ”Nörlanden” till modern tid. Tonvikten läggs på strömmings- öring och lax samt torskfiske. 
Här visas en skötbåt med kultändarmotor och fiskeredskap, verktyg för tillverkning av laggkärl, kar för beredning av salt- och surströmming samt verktyg från självhushållningens epok m m. Fotogalleri med bilder från tidigt 1900-tal, porträttgalleri och konstverk samt fiskets villkor och organisation. Dessutom digitala bilder och animation på bildskärm. 
Vålen har tillförts en unik samling dokument från 1500-talet till 1945. Samlingen är väl lämpad som tidsdokument för studenter i behov av faktaunderlag för examensarbeten samt för forskare i kustfiskets historia i Bottenhavet. 

Vålen rymmer även en uppskattad utställning om världsarvet Höga Kusten. Den kompletterar fiskelägets kulturhistoria och berikar besöksmålet. Landhöjningen, som fortfarande pågår, kan beskådas såväl i ord och bild som i verkligheten på markerade leder till klapperfälten med fornlämningar från bronsåldern. 
Ta gärna en promenad till Bådamalen – världens största klapperfält – med grillplatserna Skvalpen och Kroken på leden från Norrfällsviken. Handicapramp finns.

Vålen är öppen under turistsäsongen. 

Övrig tid enligt överenskommelse.

Norrfällsvikens Fiskehamnsförening 
070-627 40 35 
[email protected]