Vandra

Många vandringsleder att välja på i Nordingrå

Framkomligheten på lederna kan tillfälligt försvåras vid avverkning etc. 
För aktuell ledinformation, kolla hemsidan Världsarvsledens vänner.

Det finns även lokala slingor i Omne samt HögaKusten leden finns längre ner i texten.


Världsarvsleden

följer gamla forvägar, drivningsvägar och stigar. Den är en förlängning ut till havsbandet av Höga Kustenleden, ansluter till flera naturreservat och passerar olika matställen, boendemöjligheter och hantverkare. Leden är drygt 10 mil lång och invigdes i maj 2010. Vandringsguide och ledkarta finns tillgänglig bland annat vid Sockenstugan samt vid en mängd näringsställen.

HÄR>>> är Världsarvsledens egen hemsida

Vyer från leden.

Ö


Bönhamnsleden

Havsstigen är en ca 1,5 km lång slinga i yttersta kustbandet söder om Bönhamn. Start vid servicehuset ”Kajen” i gästhamnen, följ blå prickar.
Ledinformation på anslagstavla vid Bönhamns kapell. Bild från Havsstigen


Omnelederna

består av tre olika sträckningar. 

Led Omne 
utgår från Omnebadet och går via Omne by upp till Omnebergets topp, över berget och ner genom Omnebergets Naturreservat tillbaka till Omnebadet.
Vyn från Omneberget är magnifik med utsikt över skärgården och dramatisk med det branta stupet ner mot Omnesjön. I reservatet återfinns ett stort antal växter som normalt inte skulle finnas i denna nordliga lokal. De extremt gynnsamma förhållandena som råder vid sydväxtberget medger detta.
Ledens längd 6 km, vandringstid ca 3 timmar.Led Ön tar vandraren upp till två intressanta berg, Krikberget och Brattberget.

Krikberget ligger centralt vid Omneviken och ger vackra vyer över framför allt byarna Omne och Ulfvik.
Från Brattberget har man utsikt dels mot Måviken och Mjällom, dels ut mot yttre skärgården i Omnefjärden med Ulvön i fjärran.
Ledens längd 6 km, vandringstid ca 2,5 timmar.

Led Salberg tar oss upp till två lokala berg med utsikt över Omne, Omneberget och Mjälloms Högklinten (281 m), dels mot Salberg och Själandsklinten (220 m).
Ledens längd 3,5 km, vandringstid ca 1,5 timme.

Ledinformation vid Omnebadet och på turistinformationen.


Höga Kustenleden

sträcker sig mellan Hornöberget (Högakustenbron vid Ångermanälvens mynning) och centrala Örnsköldsvik, en sträcka på ca 13 mil indelad i 13 etapper. 
Två av etapperna går genom västra Nordingråbygden. Leden går här utmed Gaviksfjärden och följer sedan Vågsfjärdens västra strand via Mädan, Bergsnäs, Lappudden och Körning. Fortsättning norrut via Främmerveda-Överveda mot Ullånger.
Svensk- och engelskspråkig vandringsguide till leden finns bl a på turistinformationen.

Vy från Körningsberget.