Häggviks marknad

Häggvik hade genom sitt läge vid den innersta skyddade viken av Gaviksfjärden stor betydelse som angöringsplats för de gods- och persontransporter som gick sjövägen längs norrlandskusten och härifrån kunde man också båtledes nå kyrkbyn Vallen och hjärtat av nordingråbygden.


Foto: Emil Nordenmark

Under 1860-, 70- och 80-talet hölls i Häggvik varje år veckan efter midsommar en större sommarmarknad. I Olov Lundins bok ”Nordingrå i helg och vardag” beskrivs hur Häggvik var den tidens centrum för Nordingrå socken och att ”hela Häggviken var så full av skutor att man kunde gå över viken på skutorna och att masterna syntes som en gles skog.”

Marknaden var av stor betydelse för nordingråborna, där såldes bland annat lin och vävprodukter, lax och slipstenar. Själva kunde de på marknaden i stort sett köpa in hela sitt årsbehov av de varor som inte producerades lokalt, såsom salt och kaffe.


Foto: Emil Nordenmark

Marknaden var en stor social händelse, där många unga par kunde träffas och umgås. Man uppvaktade sin flicka med karameller och en del töser var så omtyckta att de samlade på sig så mycket karameller att de räckte ett helt år!

På grund av landhöjningen förlorade Häggvik med tiden mer och mer sin betydelse och marknaden upphörde 1870.