Nordingråvallen

C3 på Nordingråkartan eller GPS 62.92987°, 18.29197°

Nordingråvallen, tidigare kallat ”Prästbordet”, är centrumort i Nordingrå.

Huvudvägen till Nordingråvallen gick fram till 1930-talet högre upp längs den nuvarande Klockarvägen genom villaområdet väster om kyrkan. Vägen har sitt namn efter Klåckarböhle (1706) där församlingens klockare hade sin gård med odlingar.

På Vallen finns matvaruaffärer, järn- och bygghandel, bensinmack, el- och vitvaruaffär, frisör, kyrkan med församlingshem, låg- och mellanstadieskola, dag- och fritidshem, pizzeria, café, samlingslokaler, sporthall med bowling och bibliotek, handelsträdgård, secondhandförsäljning, hembygdsgård, sorteringsanläggning för hushållsavfall, skidspårsanläggning, hemtjänststation mm mm.

Kusthallen med hockeyrink, bowlingbanor, bibliotek, gym mm.

Läget är vackert vid sjön Vågsfjärden som fram till ca 1810 var en havsfjärd varifrån man via Häggvik och Trångsundet nådde Gaviksfjärden och Bottenhavet. På grund av landhöjningen ligger Vågsfjärdens yta nu cirka 1,6 m över havet och genom åren har ibland kanal- och slussprojekt diskuterats i syfte att återknyta kontakten med havet.

Vid kyrkan finns en medeltida kyrkoruin från 1100-talet.
I ruinen syns tydliga spår hur kyrkan successivt byggts ut för att kunna rymma den växande befolkningen och kanske motsvara prostens krav på en ståndsmässig helgedom. Här huserade Ångermanlands prost från 1320 då Nordingrå övertog myndigheten från Sollefteå socken. Nordingrå hade plötsligt blivit landskapets rikaste socken. Här avslutade biskoparna sina visitationsresor innan de återvände längs Norrstigen tillbaka mot Uppsala. Vid utgrävningar i ruinen på 1930-talet hittades medeltida mynt, delar av ett processionskrucifix från 1200-talet och bildstenar från 1600-talet.

I den nya kyrkan invigd 1829 finns några riktigt sevärda inventarier från medeltidskyrkan. Bland annat ett utsökt altarskåp från 1510-talet tillverkat i Bryssel. Koret pryds av ett processionskrucifix, en vacker Birgittaskulptur på vänster sida och en lika betagande stående madonna på höger sida.

I anslutning till ruinen ligger de välbevarade kyrkstallarna, vilka tjänade som­ ”hästparkering” för kyrko-besökarna från de omgivande byarna. Ursprungligen fanns här 60-80 stallar varav tolv finns kvar idag.

Vy över Nordingråvallen. Höst

Läs mer om Kyrkoruinen och Norrstigen under Historia.