Norrfällsvikens Fiskehamnsförening

Norrfällsvikens Fiskehamnsförening bildades 1939 av yrkesverksamma fiskare i Norrfällsvikens fiskeläge. Syftet var att fritt kunna utöva sin verksamhet, eftersom man varken ägde marken eller sjöbodar och kokhus. Numera har föreningen enbart en miljöbevarande och kulturell inriktning av verksamheten. Syftet är att bevara våra kulturbyggnader, med bl. a kapellet från 1646. Sedan 2006 tillkommer fiskemuseet Vålen, där kustfisket från 1900-talets början kan beskådas. Världsarvet Höga Kusten presenteras i en utställning som beskriver landhöjningen och de talrika klapperfälten i Norrfällsvikens naturreservat. Fiskeläget är utsett till prioriterad besöksplats i Höga Kusten. En ständigt tilltagande skara besökare och turister vittnar om ortens kulturella värde och popularitet som besöksmål.

Med vänlig hälsning
Arne G Johansson