Binböle

I Binböle möts fyra socknar. Byn gränsar mot Skog, Nora och Ullånger. Binböle ligger på den södra sidan av Sveriges högsta kustberg Dalsberget.
Beget är högre än Skuleberget!

”Böle” betyder bostad eller ställe.

bindbole

I de första längderna var Binböle en ödeby. Det är troligt att Binböle är en relativt ung by. Från Norrstigens historia vet vi att den passerade Binböle. Här finns också en väl bevarad milsten.

I Binböle tar Nordingrå sin början. Här möter de många backarna, bergen och sjöarna. Åkrarna sluttar ner mot Binböletjärn och Åsängssjön.

Binböletjärn är ett fiskevårdsområde där det finns inplanterad öring och röding. Fiskekort säljs bland annat hos Nordingrå Järn på Vallen.

Idag finns sex fastigheter i Binböle.

A3 på Nordingråkartan