Mjällom

Ensam är inte stark. Men tillsammans kan man flytta berg. Det vet man i Mjällom, där man gång på gång lyckas genomföra och driva vad många tror är helt omöjliga projekt. Nu är det dags igen. Efter Kulturfabriken och Skolan startar nu Servicepunkten, en annorlunda butik utformad enligt egna idéer och i egen regi. Hur man gör? Vi letar svaren i

M J Ä L L O M

Månadens profil i april 2013


När HANDLARN gick i konkurs hösten 2012 försvann också bränsleförsäljningen, och helt plötsligt stod  Mjällom utan både livsmedel och bensin. Apoteket och Systembolaget förlorade därmed sitt lokala ombud och byn tappade också denna viktiga service. 
Men när första chocken lagt sig, kom idéerna. Ett stormöte hölls och därefter kunde Byaföreningen  i oktober besluta att ta saken i egna händer. En ekonomisk förening bildades med syfte att starta upp verksamheten igen. Det praktiska arbetet kunde ta sin början. All gammal inredning i lokalen revs ut, in kom i stället ny, modern utrustning, nya kyl- och frysskåp, ny matta, ny kassa och – ett kafé! En grov uppskattning av antalet arbetstimmar som lagts ner ligger runt 2.200 timmar. Helt ideellt!

SERVICEPUNKTEN
”Vår ekonomiska förening ”Servicepunkten” har för närvarande ca 180 medlemmar”,  berättar Rigmor Sunnerberg, suppleant i styrelsen . ”Tillsammans med lokala företag har de stöttat föreningen ekonomiskt med totalt ca 200.000 kronor i frivilliga bidrag.  Länsstyrelsen har stått för 75% av den totala kostnaden för ombyggnationen, som beräknas uppgå till runt 850.000 kronor.”

För de pengarna har Mjällom nu fått en ny och fräsch  butik med livsmedel, ett samhällsrum med kafé, turistinfo och Internet, ett nytt ombud för Apoteket och Systembolaget.  Även bussgodshantering ingår i servicen. Och en stor och viktig pusselbit fungerar igen : macken har utrustats med en kortpelare för betalning som gjort det mycket smidigare att tanka bensin och diesel, dygnet runt.

Malin Huguee och Jenny Gerdin invigde Servicepunkten den 27 mars 2013

På övre våningen har fastighetens tre lägenheter rustats upp för uthyrning. Hyresinkomsterna ska bidra till finansieringen av driften av butiken. Förutom Malin Huguee som föreståndare kommer ytterligare en person att anställas.  ”Det gäller nu att få ekonomi i  det hela” säger Rigmor Sunnerberg. Vi gör därför en stor satsning på att värva även icke-fastboende, som sommarboende och stugägare och ska kontakta alla som har intresse av att affär och service blir kvar här.  Jag är övertygad om att många vill vara med.”

Hemligheten- ideellt arbete
Hur vågar man satsa så stort och så långsiktigt, för år framåt? Kanske det här är svaret: 
”Som Mjällomsbor hade vi ju varit med förut – bland annat med  Kulturfabriken – och vi vet vad som går att åstadkomma, om man bara går samman och hjälps åt”. Det säger Nisse Borgesen, ordförande i Mjälloms Byaförening, som genom åren spelat en mycket aktiv roll som initiativtagare och organisatör i olika projekt .

När bildades Mjälloms Byaförening och varför?
Mjälloms Byaförening bildades 1994 och har idag ca 200 medlemmar, privatpersoner och företag, som arbetar ideellt för i första hand Mjällom men också för hela Nordingrå. Föreningens målsättning är att göra Mjällom attraktivt både för besökare och fastboende,  att skapa viktiga arbetstillfällen och öka livskvalitén för de boende.Exempel på föreningens satsningar är

Kulturfabriken
2004-2005 började tankarna kring ett ”eget museum” ta form. Med hjälp av ISKA-medel och ett fantastiskt lokalt engagemang, kanaliserat genom Byaföreningen, påbörjades  förvandlingen av den gamla skofabriken mitt i Mjällom till en levande mötesplats. Det var ett stort projekt, som tog drygt ett år, och genomfördes helt ideellt. Kulturfabriken Höga Kusten inrymmer idag ett stort antal sevärdheter och är ett intressant och populärt besöksmål. Här finns konst och hantverk till salu, kafé, bagarstuga, utställnings- och möteslokaler, återkommande arrangemang som loppis, kakfrossa och julmarknad. Permanenta utställningar berättar om fiskerinäringen, sågverksepoken, jordbruket, den lokala sko- och handsktillverkningen – för att nämna några. Och surströmmingen inte att förglömma! Här finns också ett landhöjningsakvarium med höj- och sänkbar vattenyta, vilket på ett enkelt och effektivt sätt illustrerar den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv.Den årliga kakfrossan är populär och lockar hundratals besökare.

Skolan
Kommunens planer på att lägga ner fritidshemmet i Mjällom ledde till kraftiga reaktioner. Det var viktigt att behålla verksamheten i skolan, där det också fanns dagbarnvård. Man påpekade, att Mjälloms stora och framgångsrika företag måste ha möjlighet att rekrytera nya medarbetare, som behövde dagisplats för sina barn! Protesterna vann gehör. Kommunen ändrade sig och slöt en uppgörelse som innebar att Mjälloms Byaförening köpte byggnaden för 1 krona, åtog sig att rusta upp den – och därefter fick hyra ut den till Kramfors Kommun. 
Så ytterligare ett projekt började : skolan. Idag arbetar två kommunala dagbarnvårdare  i ett arbetslag här, i fräscha och fina lokaler. Det finns en ”egen skog” där barnen kan vara ute året runt och på sommaren kan de bada på en badplats i närheten.

Skolhuset har renoverats och förbättrats både ute och inne av Byaföreningen med hjälp av en aktiv föräldragrupp, som stöttar verksamheten. Skolan fungerar idag  som ett aktivitetscenter med vävstuga, datalokal, hantverksträffar och matkurser och används varje höst och vår av barn och ungdomar från 7-18 år som Ungdomsgård.

Breviksstugan
Stigen till Breviksstugan börjar högt uppe på Petsamovägen. Redan efter en halvtimmes promenad når man raststugan och grillplatsen på Breviksberget. Detta är ett trevligt utflyktsmål, såväl sommar som vinter, med en underbar utsikt över Omnefjärden. Stugan ägs nu av Mjälloms Byaförening, Friluftsfrämjandet ochHöga Kusten Skoterklubb. Med frivilliga insatser hålls stugan ren och prydlig, med välfyllt vedförråd.

                  

”Mjälloms-anda”?
”Det som gjort mest intryck på mig”, säger Jenny Gerdin, ordförande i Servicepunkten ekonomiska förening och en av nyckelpersonerna bakom hela butiksprojektet  ”är känslan av sammanhållning och gemenskap, när vi jobbat och slitit tillsammans. Socialt sett har det varit en fantastisk upplevelse”.


Några önskemål för framtiden?
Annika Nyberg, aktiv medlem i Mjälloms Byaförening behöver inte fundera länge. ”Jag hoppas så, att satsningen på vår nya affär ska lyckas. Mjällom behöver verkligen affären, och affären behöver köptrogna kunder, året runt. Det är jätteviktigt. Och naturligtvis önskar jag mig att vi får fler fastboende, att folk flyttar hit – gammal som ung – alla är välkomna! Alla krafter behövs”.

”Vi måste skapa aktiviteter och evenemang även på vintern”, säger Nisse Borgersen. ”Även om arbetet görs ideellt, har vi kostnader. Uppvärmning, försäkring, underhåll  för Kulturfabriken kostar till exempel ca 100.000 kronor om året.  Tänk om vi kunde locka bygdens många föreningar att hålla sina möten och träffar på Kulturfabriken? Det vore verkligen ett välkommet tillskott i ekonomin!”

”Mjällomsandan” märks inte enbart inom det ideella föreningsarbetet. Företagsamheten har en lång och rik tradition i Mjällom. Här bakade man tunnbröd, tillverkade skor och handskar, gjorde surströmming. Bland annat.  Idag finns här bl a Gerdins Group, Hemsek, Mjällomskompaniet, Måvikens Rehab, Höga Kusten Fisk, Tupperware. Tillsammans  ger dessa företag ett stort antal människor arbete och trygghet. Deras betydelse för ett levande Nordingrå kan inte nog betonas.

Text och foto: Anna Greta Tjäder