EVENEMANGSTIPS

Nordingråevenemang hittar du under rubriken Evenemang uppe till höger.

Längre ner under Evenemang finns också rubriken  där många arrangörer under högsäsong publicerar sina program. Under Kontakt hittar du också Nordingråkartan och bra länkar.

Tipsa nordingra.nu om evenemang och nyheter.
Sedan 1 juni 2017 ansvarar Örjan Löf och Linda Björklund för hemsidan.
[email protected]

Nordingråflaggan


Nordingråflaggan är en gemensam symbol för oss i Nordingrå. Flaggan har symboler som knyter an till vårt geografiska område och de unika geologiska förutsättningar vi har här. Formgivare är guld- och silversmed Owe Grandics.

Flaggan består av tre vågräta fält i olika färger. Fälten gränsar mot varandra i vågiga linjer som symboliserar Nordingrås speciella natur. I mitten finns ett gult fält med Nordingråsigillet i centrum.

Det röda fältet symboliserar mineralen Nordingrågranit (Rapakivigranit) som är röd. Färgen symboliserar också solens röda rodnad en tidig morgon. 

Det blå fältet symboliserar våra 52 insjöar och alla avsnörda havsvikar som ger Nordingrå dess speciella miljö och utseende.

Det gröna fältet symboliserar skogen och de kalottberg som finns i området. Kalottberg är berg med en skogklädd topp och kalspolade hällar eller klapperstensfält på sluttningarna. 

Det gula fältet i mitten symboliserar solen. I mitten finns även Nordingråsigillet som består av en vädur i centrum omgärdat av orden ”Nolangragel Sigillum”. 

Den finns att köpa hos Örjan och Eva Löf i Gåsnäs 109.

Örjan Löf NIFF

Muntergöken 2018


Muntergöken tilldelades Mats Östman

Muntergöken tilldelades Mats Östman med motiveringen ”Mats har med stor framgång under många år utvecklat Hemsek till ett företag med god tillväxt och jobbar med kunder som Simens 

Priset delades ut på Mannaminnes höstmarknad av ordförande i NIFF Örjan Löf.

Noling 2018

Årets Noling 2018 delades ut i kyrkan på första advent som traditionen bjuder.

Priset tilldelades Sten Sundin med motiveringen.


”En eldsjäl för skidåkningen i Nordingrå. Som i alla väder med entusiasm engagerat sig ideellt under många år för bygdens skidungdommar.”

NIFF styrelse