Mädans Båtförening

Naturen i Mädan är omväxlande med både hav, insjö och tjärn.  Mädans by har förmodligen en av Sveriges längsta havskuster inom sitt område.

Flera av markägarna har skogsskiften ute vid havet, bl.a. på Långsön. På grund av landhöjningen så har dessa markägare inte längre tillgång strand som kan användas för att förtöja sina båtar. Den ursprungliga platsen för båthusen har växt igen och är nu landyta. Likaså den sista resten av allmänning är också den numera så långgrund att den inte är praktiskt användbar för ändamålet.

Även andra i byn fastboende och sommarboende har uttryckt önskemål att ha en båtplats vid havet.

Av den anledningen startades Mädans Båtförening för att tillvarata alla dessa boendes intresse för att få en möjlighet att ha en båt vid havet. För närvarande – våren 2010 – pågår förhandlingar med Kommunen och markägare för att lösa denna fråga !

Ordförande i föreningen är Einar Pálsson Tel. 0613-24111  E-post: [email protected]


Bilden visar en av de stränder som varit på förslag för gemensam båtplats.