Mädans Fiskevårdsförening

Reglerar fisket vid Rytjärn.

Ordförande Andreas Rehnström 0730-450072


Bild tagen vid ett fisketillfälle i Rytjärn 2009