Årets Noling

1 advent offentliggjordes som traditionen bjuder Årets Noling i Nordingrå Kyrka.

Utmärkelsen gick till två outtröttliga eldsjälar. De är två ambassadörer som engagerar sig personligen i både individers och Nordingråbygdens bästa.

Görel och Ernst Thurdin Bönhamn

Stort tack för erat stora engagemang.

NIFF:s Styrelse

Skaparverkstäder för barn och unga V44

Eventbeskrivning: Öppna verkstäder med screentryck, animation, skapa masker och läskiga figurer med papper och sax. 

Plats (inklusive adress): Vännersta gamla skola, Vännersta 101, Nordingrå

Datum och tid (start och slut): Tisdag 2 nov Screentryck på papper och textil med konstnären Mikael Arvidsson. 13 – 18 år.

Onsdag 3 nov Rörlig bild och animation med papper, sax och lim med

Jenny Vinterqvist. 8-12 år. Vi bygger tillsammans en film som visas vid dagens slut.

Torsdag 4 nov Skaparverkstad med Jill och Angelica. Vi hittar inspiration

omkring oss och skapar masker av alla möjliga material!

Handledare Jill Blomqvist och Angelica Frank. 8 – 12 år.

Söndag 7 nov Klipp och klistra läskiga skuggfigurer med Ylva Eklöf!

4 – 100 år. Alla verkstäder pågår mellan 12.30 – 16.00 utom söndagens som börjar kl 14.00.

Materialkostnad: 50:-/deltagare

Info om eventuell bokning: Anmälan görs till respektive handledare som också kan ge mer information.

Mikael Arvidsson 072-384294

Jenny Vinterqvist 076-525 67 13 [email protected]

Angelica Frank 073-1407086

Ylva Eklöf 070-4099141 [email protected]

Eventuell länk för att läsa mer: nordingrakv.se

Siktröjning

I vårat arbete med Vision 2025 är siktröjningen ett av delprojekten. Vi röjer upp mellan vägar och vatten så att vi tar fram de fina utsikterna som finns från vägen. Som ni säkert har sett har vi startat upp ett antal sträckor. Tex efter Omnesjön och på väg mot Mjällom.

Vi bjuder in fler att medverka. Vill du också vara med och bidra till att öppna upp så kontaktar du Örjan Löf. [email protected] alt ring 070-3731500

Hälsningar Siktröjnings projektet.

Muntergöken 2021

Priset årets Muntergök är ett företagspris som delar ut varje år av Nordingrå Intresse och Företagare Förening. Årets Muntergök gick till Nära Dej Butiken i Mjällom. Jens Berglund var den som representerade butiken och tog emot priset. Priset delades ut på årets Höstmarknaden på Mannaminne.

Motiveringen lyder : ” Föreningen har under lång tid arbetat med att utveckla butiken i Mjällom. De har nu kommit långt och det påverkar resultatet positivt.

Stort grattis och lycka till med erat fortsätta arbete önskar NIFF:s styrelse

Vision 2025

Vi bjuder in till ett möte för avstämning kring pågående delprojketen.

Status idag och kommande steg.

Sockenstugan söndag 12/9 kl 19:00. Distansnärvaro möjlig.

Meddela till Örjan ([email protected]) vilka som kommer och i vilken form så kan vi förbereda lokalen och teknik.

Detta är ett öppet möte och ni får gärna bjuda in även andra till detta möte.

Agenda:

Boende. Husinventering

Siktröjning

CO work

Ny karta Nordingrå

Vallen gå slinga, lekyta, mfl

Trafikskyltar (Bruna turistslingan) Nora-Nordingrå

Strategisk kommunikation

Nya grupper.

Lys upp Nordingrå Ev fler initiativ

Tillsammans lyser vi upp Nordingrå i höst & vinter!

Såg ni stjärnan på Omneberget och den fina belysningen på Krikberget i vintras?

Nu när mörkret börjar återvända till vår bygd så tycker vi att det skulle vara jättekul om alla som vill hjälps åt för att lysa upp Nordingrå. Så vi kan glädjas åt små ljuspunkter var än vi är!

Det behöver inte vara stort, dyrt eller omfattande(även om ni är välkommen att försöka överglänsa grannbyn J) utan alla initiativ och allt som görs är lysande!
Om Ni vill ha tips och inspiration så är ni välkomna till ett möte där vi visar exempel på ljusdekorationer och Patrik Melander berättar om sin lösning med den solcellsdrivna belysningen i Omne.

Hoppas ni tänder till på denna i vårt tycke lysande ide! / NIFF genom Malin Norlander & Patrik Melander

Inspirations- och informationsträff:

Datum: Tisdag 7/9

Tid: 18.30-19.30

Var: Fysiskt möte alt. på distans hemifrån via TEAMS, du bestämmer själv.

Plats fysiskt möte: Måviken Rehabcenter, Måviken

Anmälan till Malin på sms till 0730-344 333 där du anger om du vill delta fysiskt eller via TEAMS. Om du vill delta via TEAMS, meddela din e-postadress dit du vill ha TEAMSmöteslänk skickad.

MILLENNIUM ART GALLERY

                 Åsäng   Nordingrå   Världsarvet  Höga Kusten

MILLENNIUMGRUPPEN                                            TIME ART

VERNISSAGE  LÖRDAG 26 JUNI 13.00

ÖPPET  27 JUNI – 25 JULI       TISDAG – SÖNDAG  13.00 – 17.00

Guidad visning    13.00 och 16.00

millenniumart.dinstudio.se                          SKOGSBAD    070-2379230

Sker med Studiefrämjandet

Vision 2025 rev 210503

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare, som inte bor permanent på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången. Resultatet så här långt: 87 svar och 7 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång två är på gång och 410 adresser är klara. Utskicket  har sänts till husägarna i början av april. Detta sker i samarbete med Kramfors kommun. Resultatet så här långt: 88 svar och 4 söker kontakt.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. Flera fastigheter till försäljning har länkats in. 318 följare idag.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika, Olivlunden och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Allmänna arvsfonden ansökan diskuteras. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet.

Utegym NSK Allmänna arvsfonds ansökan. Skidstugan och området där rustas upp.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Ansökan om medel inlämnad till kommunen. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet påbörjat, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras. Genomgång på plats med Skogsstyrelsen är genomförd på ett antal sträckor. Dialog pågår nu om att söka medel för arbetet.

Skyltning av vägarna Turistslingan(vit blomma på brun skylt) Nu pågår en översyn tillsammans med Norabygden och ett samarbete med Länsstyrelsen om att lämna in ett förändringsförslag till Trafikverket, där bland annat avfarten i Gallsäter inkluderas. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena föreslås ses över.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området.

Inflyttarstöd. Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internet- uppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.