VISION 2025


201108

Målet är att skapa en ökad inflyttning till Noringråbyggden.

Visionsarbetet har en huvudgrupp som hålls samman av NIFF och Mari Hällstand. Gruppen har haft ett antal möten och håller ihop alla deluppdrag. Har du en ide om ett projekt som sammanfaller med detta är du välkommen att kontakta Mari Hällstrand eller Örjan Löf ordf NIFF.

Vision 2025 är uppdelade i flera projekt. Som stödjer samma mål.

Ett spår om jobbar med att skapa möjligheter för personer till aktiviteter inne på Nordingrå Vallen. Här tittar en grupp på en promenadslinga vid Bäverstigen och längs med Vågsfjärden. Sittplatser och grillplatser på ett antal platser för allmänheten. Finansieringen söks just nu för att möjliggöra detta projekt.

Infragruppen är ett delprojekt som verkar för bättre infrastruktur i Nordingrå. Här är en fråga skyltning efter vägar i och i kring Nordingå. Här finns ett grupp bestående av NIFF, Nora och länsstyrelsen som samverkar för att kunna lämna in en ansökan till Trafikverket om skyltning.

En annan fråga för infragruppen är siktröjning för att försöka röja fram våra fina vatten och möjlighet att se dessa från vägarna i området. Denna grupp har en vision att där avståndet är 30 m eller mindre mot vattnet samt vissa utvalda punkter öppna upp mot vattnet. Markägare kontaktas och dialog pågå på många sträckor. Vissa projekt är påbörjade Omnesjön och Ulanne efter vågsfjärden.

Ett ytterligare uppdrag är dialog med Trafikverket om underhåll och satsningar i området och anslutningar från E4:ran.

Hus inventering är att kontakta fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet. De första utskicket på 250 personer är utskickat och 70 st svar har inkommit till NIFF. Där ett antal visar intresse för fortsatt dialog. När fler listor är klara kommer fler brev skickas ut. Har du själv en fastighet och vill söka kontakt är du även välkommen att kontakta NIFF och Örjan Löf.

Ett annat arbete som stöder detta mål är turistföretagarnas arbete som driver Destinations Nordingrå. Här samarbetar företagarna lokalt för att skapa nya möjligheter tillsammans. Detta för att utveckla Nordingrå till en fantastisk destination dit man gärna vill stanna några dagar extra och gärna återkomma igen.

Finns mer att läsa under Evenemang/ Vision 2025

Vandring från Nordvallen till Gammnolvika

Fr v: Ulla, Anki, Eileen, Siw och Marianne vid Gammnolvikas badplats

Fredag den 22 maj 2020 gav sig Ullångers vandringsgrupp ut på en bit av Världsarvsledens etapp 2 från Mjällomslandet till Norrfällsviken. En ny karta med mycket värdefull information har kommit ut i år. Några ändringar i sträckningen har gjorts. På nätet är adressen till denna etapp https://www.varldsarvsleden.nu/Mjallomslandet-Norrfallsviken.html. En fin service är att man får se banprofilen i terrängen. Svårighetsgraden ser man också för varje etapp.

Vi i som vandrade idag var Anki, Eileen, Marianne, Siw, Ulla och jag Hans. Vädret var det bästa tänkbara, sol och blå himmel, nästan vindstilla. Vi startade från den klassiska idrottsplatsen Nordvallen där det förr hölls stora tävlingar i fri idrott. En gång slogs ett svenskt rekord i stavhopp här. Många som gått i olika skolor i Nordingrå har tävlat på Nordvallen. Förr tävlade eleverna i 60 m, längdhopp och kast med liten boll.

Nordvallen – Mjälloms klassiska idrottsplats som byggdes 1951

Vi gick efter Världsarvsleden österut runt Snårberget och mötte ett ungt par med hund som var på väg åt motsatt håll mot Mjällom. De kom från Härnösand och gick olika slingor med Mjällom som bas. Det var bitvis lite stenig stig så vi tog det ganska lugnt. Jag trodde att det skulle bli svettigt i solen och hade pannband idag men det var inte nödvändigt.

Vi mötte ett ungt par från Härnösand på väg mot Mjällom

När vi såg skylten mot Gammnolvika svängde vi av Världsarvsleden och gick mot den lilla badplatsen. Vi var fikasugna och det var fint ordnat med två bord och bänkar på badplatsen. Här nära fjärden var vindarna lite kyliga så här års. Men kaffet värmde gott.

Trevlig plats att fika på, tycker Eileen och Hans. Foto: Anki

Ingen ville bada (för mig är det alltid för kallt i vattnet), så vi vandrade tillbaka till Nordvallen. Vi såg spår efter hästar längs vägen. En citronfjäril landade på Ankis hand och flög sedan vidare. Ca sex km blev dagens tur. På min idé hade vi en liten improviserad ”tävling” på Nordvallen. Jag hade med mig en tennisboll och vi testade hur det var förr i tiden i skolan när grenen kast med liten boll stod på schemat. Av oss som vandrade idag var det bara Ulla som hade tävlat förut på Nordvallen. Min idrottsplats hette Norrvalla i Skellefteå.

Det kändes lite nostalgisk att gå in på en idrottsplats och ”tävla” igen. Mina bästa grenar i skolan var 60 m och längdhopp. Marianne och Siw satt på läktaren som publik. Eileen var tidningens utsända fotograf och tog några bilder. Vi kastade i motvind så det blev inga långa kast. Men lite roligt var det i alla fall, en trevlig avslutning på en givande vandring i solen.

Ulla har kast med liten boll inför den intresserade publiken. Foto: Eileen

Cafe Nyfika öppnar i ny regi

Idag (200510) hade vi en öppning där vi serverade hembakat gofika. 

Mari delar med sig av sina tankar om Café projekt, Cafe  NyFika. Målet är att caféet blir en knutpunkt där bybor och turister och andra är välkomna att ta en fika, lättare lunch. Knyta kontakter, bara sitta och sippa på en varm kopp te och se folkvimlet utanför. Fiket kommer att erbjuda hembakat, lite olika sorter beroende på vad som bakats under dagen. Så långt som möjligt lokalproducerat.

Hantverk kommer även att finnas att köpa och få tips om andra. Föreningar och företag i Nordingråbygden kan samlas här för visa upp sitt företag/förening, utveckling, möten m.m.  Det är bara att kontakta mig så kan vi säkert hitta en lösning som ska kunna passa.

I denna digitala värld väljer jag att skyltar öppettiderna analogt med öppetskylt vid vägen.

Mari avslutar med att hälsar er alla Välkomna in

Vad har hänt under 2019 och vad är planerna för 2020…

Nordingrå Intresse- och Företagar Förening (NIFF), vad har egentligen hänt under det gånga året?
2019 har passerat och det nya året har startat, ja ett nytt decennium till och med. Men innan vi startar 2020 års utveckling och utmaningar i Nordingrå vill vi passa på att summera 2019 för NIFFs räkning. 

Jo, året har innehållit mycket positivt i bygden och NIFF har varit inblandad i både stort och smått. 

Under våren ställde många av Nordingrås företag och verksamheter ut på den årliga vårmarknaden, där visade företagen och verksamheterna upp sig och sina produkter/tjänster. För barnen fanns det roliga aktiviteter såsom ponnyridning, tipspromenad på brandstationen, ansiktsmålning, hoppborgar i Kusthallen och ett uppskattat lopp runt Ica. 

Presentationen av Nordingrås vägskylt skapad av Nordingrås lokala illustratör och kreatör Eva Karin Fröberg skedde under året. Skylten skymtar du i Körning, på väg in mot Vallen.  

Årets muntergök  blev i år Tomas Byberg, priset delades ut under höstmarknaden på Mannaminne. 

Årets Noling  blev i år Ingrid Viklands. 

Höstmarknaden på Mannaminne, ett trevligt inslag efter den händelserika sommaren med mycket av besök av turister och sommarboende från när och fjärran. På höstmarknaden kunde man hitta  närproducerade råvaror och hantverk av olika sorter. 

Julmarknaden i Bönhamn är en marknad i en fantastiskt gemytlig atmosfär. Marknaden blir ett alltmer populärt besöksmål och på den kommande julmarknaden år 2020 väntar ännu fler överraskningar. 

I Landsbygdsrådet där Mari & Ernst finns representerade tas bygdens frågor upp så att kommunen får fördjupad vetskap om vad som händer och sker i samhället. Vi pratar bl.a. med politikerna om att vi står för en positiv tillväxtutveckling och att vi behöver förståelse, en tro på bygden och inget hindrande från deras sida =”high five” för de idéer vi har. 

Under senhösten hölls ett startmöte för framtidens Nordingrå. Befolkningen bjöds in där vi tillsammans diskuterade och brainstormade om önskemål, tankar och idéer på utveckling och förändring av bygden. Mötet utmynnade i många goda idéer och mindre projektgrupper som ansvarar för att arbeta med olika områden. Tillsammans döpte vi arbetet till “Vision 2025“, där själva visionen är att Nordingråbygden skall öka sin inflyttning och befolkning till år 2025. 

NIFF finns tillgängligt som bollplank och ankare för utvecklingen av vår landsbygd. Vi vill lyfta fram föreningar och företagare som vill satsa på och utveckla bygden. Vi har strävat för och färdigställt olika projekt varje år. Exempelvis år 2017 då julstjärnorna kom upp längs vägen inne på Vallen och år 2019 då Nordingråskylten togs fram. 

Hur ser NIFF på 2020?
Framtidens Nordingråbygd ser vi optimistiskt på med utveckling och tillväxt. Vi har många föreningar som vill satsa på just barnfamiljer. Vi har en fantastisk skola, företagarklimatet är positivt, vi har konstnärer som lever och verkar på orten, restauranger, gruppaktiviteter, sportklubb, turism, m.m. 
Vi behöver samarbeta och visa att vi kan och att vi vill, tillsammans. Det är bara vi gemensamt som kan förändra bygden till det bättre. Vi behöver tänka nytt, fundera över och diskutera vad vi behöver här, vad vi tillsammans vill satsa på, vad vi vill utveckla, kanske till och med avveckla eller starta om.

Fotot taget av Cristina Ejdestig

Vi i styrelsen ser på året 2020 som en ny era, vi ser fram emot det engagemang som vi har här i Nordingråbygden, för tillsammans kan vi! 

Häng gärna med oss under året på hemsidan: www.nordingra.nu Instagram: @nordingra.nu

Facebook: Nordingrås Hemsida NIFF                  

Registrera dig gärna som medlem och stötta oss som förening, ju fler medlemmar vi är, desto större chans har vi att påverka utvecklingen av bygden.
Nordingrå- Hjärtat av Höga Kusten         #hjärtatavhögakusten.      

Framtidens Nordingråbygd !

Ett 20 tal personer närvarade vid första mötet den 29 september i Sockenstugan. I dialogen framkommer olika tankar och hur vi kan jobba för en framtid för Nordingråbygden.

Vi enades om en Vision 2025. Vända befolkningsutvecklingen till 2025 i Nordingråbygden.

Vi sätter NIFF som sammanhållande och tillsätter ett antal grupper för att jobba vidare att utveckla olika områden.

Under en brainstorming så framkom ett antal intressanta områden att börja bilda grupper kring.

Generellt att marknadsföra området:  

  • Nordingrå, 52 sjöar, 52 berg och 52 byar.
  • Nordingrå i Hjärtat av Högakusten.
  • #hjärtat av högakusten. (kan läggas till under namnet när vi sänder mail till vänner och bekanta)
  • Ökad information kring kommunikation till och i området. Din Tur, Sommar buss, Jobb bussen. Tydliggöra dessa listor.
  • Utveckla nordingra.nu evenemangskalender. Öppna för fler att skriva i kalendern. (Örjan) För de som är intresserad att skriva i kalendern sänds ett mail till [email protected]. Att även använda kommunens hemsida. Sända evenemang via e-tjänst. På så sätt få in fler aktiviteter så att alla kan se att det händer saker även på andra tider än högsommaren. Och då får alla som har en aktivitet en möjlighet att få ut budskapet när den läggs upp på kalendern.

Arbetsgrupper:

  1. Utemiljö som tex Utegym, utkikspunkter, hälsans stig, skoterled, äventyrsbana för barn, kol ung för grillning osv (Veronica N, Malin N mfl)
  2. Väga och skyltning. Tex en sevärdehetsskylt vid E4 med texten Nordingrå. (Peter E, Peter G, Örjan L)
  3. Aktiviteter typ eldvecka V 44, (Pelleåbergsgården o Mannaminne)
  4. Samla in information om lediga bostäder, lokaler samlas på en sida under Noringra.nu. Information sänds till ([email protected]) Så uppdateras listan.
  5. Seniorboende för att skapa en flytt rotation som frigör lägenheter och hus för folk som vill flytta in i bygden (Görel)

Detta var en bra början och ett första steg att bygga vidare på vår Vision 2025.

Nästa träff i storgrupp blir den 9/2 kl 17:30 i Sockenstugan. För att dela med oss om vad som hänt och hur nästa steg ser ut för de olika grupperna. Alla som vill delta är välkomna. Vill du ge tips eller stötta någon av grupperna innan den 9/2 så kontakta Mari så kan du få kontaktuppgifter till de olika grupperna.

Mari Mella tackar alla för fint engagemang och intresse, tillsammans lyfter vi Nordingråbygden!

Kollektivtrafik i Nordingrå

Nya tidtabeller för Nordingrå kollektivtrafik på väg. Satsningen med utökad trafik till augusti 2019 till juni 2020. Nu finns möjlighet att blir testresenär och då får man resa gratis i 30 dagar. se mer på www.dintur.se/noringra.

Vi kommer att finnas på ICA fredagen den 10/1 mellan 13:00 och 16:00. Vi berättar då mer om våran satsning. Kom och fika och ställ frågor säger Katarina, projekt ledare Din Tur.

Nolingen 2019

Idag har vi traditionsenligt presenterat årets Noling i Nordingrå kyrka. Årets Noling delades ut till Ingrid Viklands som med sina unika kunskaper i att söka medel för projekt, möjliggjort fibrering av Nordingrå.

Som hon själv uttrycker det så är skapandet av Fiber i Nordingrå och byggandet av fibern ett lagarbete med många inblandande.

Vi i NIFF:s styrelse vill gratulera Ingrid till priset som 2019 års Noling. Priset överlämnades av Örjan Löf och Madeleine Grip.