Årets Noling

1 advent offentliggjordes som traditionen bjuder Årets Noling i Nordingrå Kyrka.

Utmärkelsen gick till två outtröttliga eldsjälar. De är två ambassadörer som engagerar sig personligen i både individers och Nordingråbygdens bästa.

Görel och Ernst Thurdin Bönhamn

Stort tack för erat stora engagemang.

NIFF:s Styrelse