Presentation av Årets Noling 2023

1 advent offentliggjordes som traditionen bjuder Årets Noling i Nordingrå Kyrka.

År 2023 gick den till

Mirja och Fredrik Lindström

De visar upp möjligheterna i Nordingråbygden på ett glädjefullt och engagerat sätt. Som stimulerar andra att själva vilja prova dessa möjligheter.

NIFF:s Styrelse