Vision 2025

Vi bjuder in till ett möte för avstämning kring pågående delprojketen.

Status idag och kommande steg.

Sockenstugan söndag 12/9 kl 19:00. Distansnärvaro möjlig.

Meddela till Örjan ([email protected]) vilka som kommer och i vilken form så kan vi förbereda lokalen och teknik.

Detta är ett öppet möte och ni får gärna bjuda in även andra till detta möte.

Agenda:

Boende. Husinventering

Siktröjning

CO work

Ny karta Nordingrå

Vallen gå slinga, lekyta, mfl

Trafikskyltar (Bruna turistslingan) Nora-Nordingrå

Strategisk kommunikation

Nya grupper.

Lys upp Nordingrå Ev fler initiativ