Vision 2025

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingrå bygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område. Vi jobbar med olika projekt som alla har samma mål. Följ våran rapportering och arbete. Se länken:

VISION 2025. – Nordingra.nu. Portal för Nordingrå

För er som vill delta praktiskt, har en ide om ett nytt delprojekt eller vill stödja arbete ekonomiskt kontakta gärna NIFF:s styrelse på mail: [email protected]

Bidrag mottages på Swich 123 083 4614 och märk stödet tex siktröjning

Man kan även bli medlem i NIFF och stödja verksamheten.