Vision 2025 Söndag 18/4 kl 18:00

Söndag 18/4 kl 18:00 har vi ett möte där huvudgruppen för Vision 2025 kommer att presentera vart vi står i de olika arbetsgrupperna.

Sänd ett  mail till Örjan Löf ([email protected]) för att kunna få länken till mötet.