VISION 2025

Status 210307

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare, som inte bor permanent på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången. Resultatet så här långt: 87 svar och 7 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång två är på gång och 410 adresser är klara. Utskicket är under bearbetning och kommer att sändas under mars månad.

Detta sker i samarbete med Kramfors kommun.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika, Olivlunden och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Arbetet med finansiering av projektet pågår.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Ansökan om medel inlämnad till kommunen. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar, som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet påbörjat, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras.

Skyltning av vägarna Turistslingan(vit blomma på brun skylt) Nu pågår en översyn tillsammans med Norabygden och ett samarbete med Länsstyrelsen om att lämna in ett förändringsförslag till Trafikverket, där bland annat avfarten i Gallsäter inkluderas. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena föreslås ses över.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Husinventering Vision 2025

Uppdatering 210211

Som en del i Vision 2025 pågår arbetet med hus inventering där vi söker kontakta med fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet fortsätter. Sker i samarbete med Kramfors Kommun.

250 brev som gick iväg slutet oktober 2020 och vi har fått ta emot 87 svar hittills. Varav 8st har önskat kontakt för exv. Hjälp uthyrning.

Vi planerar nu med Kramfors kommun att ta nästa steg. Insamling av adresser har pågått ett tag och vi närmar oss utskick nr 2. Vi har satt brytdatum den 24/2. I skivande stund har vi 286 st fastigheter klara.

Minnen från Salsåker skola

En historisk berättelse om livet i ett sågverkssamhälle.
Boken finns på OK/Q8, Ullångers Färg, ICA Nordingrå, Servicepunkten i Mjällom, Myller Kultur och Händelser, samt bokhandeln i Kramfors (nya lokalerna på Ringvägen) och Härnösand.
Du kan också beställa boken på [email protected] eller hansjon[email protected] Allt eventuellt överskott går till välgörenhet. Eileen och Hans.

Årets Noling 2020

Årets Noling delas ut på ett anpassat sätt i år på grund av rådande situation.

Lennart Lundkvist tilldelas 2020 års Noling för att Lennart har genom decennier medverkat i olika föreningsstyrelser med olika uppdrag. Där igenom stöttat och stärkt förutsättningarna att bo och leva i Nordingrå.

Lennart Lundkvist och Örjan Löf Ordförande NIFF. (Foto Eva Löf)

Lennarts tacktal.

Jag blir helt överväldigad och vill tacka ödmjukast för att få ta emot denna ärofyllda utmärkelse!

Det brukar heta att ”ensam är stark”, men i föreningslivet är det viktigt att ha goda relationer med övriga i styrelsen och med medlemmarna. När det fungerar – då kan man ”lyfta berg”.

Nordingrå är den perfekta platsen för detta – här finns drivet och intresset från ortsborna att utveckla bygden.

Jag skulle tro att jag har haft ett 30-tal olika förtroendeuppdrag under min tid i Nordingrå, inte sällan som ordförande, sekreterare, kassör eller revisor.

Förutom alla stimulerande uppdrag inom kyrkan är det två specifika uppdrag som jag särskilt vill nämna, och som jag är extra nöjd och stolt över.

För åtta år sedan var Nordingråskolan hotad av nedläggning. Då bildades Nordingrå friskoleförening och jag vill verkligen poängtera att styrelsen vid det tillfället gjorde en heroisk insats. Nu blev det ingen nedläggning, men grovarbetet gjordes 2012 och dokumentationen som utfördes då kan i mångt och mycket användas igen om det skulle bli aktuellt.

Det andra uppdraget är när vi för två och ett halvt år sedan var en grupp som satt på Mannaminne och funderade över hur vi skulle få stället att fortleva. Det var ytterst nära likvidation, men vi samlade kraft och mod – och med hjälp från en sympatigrupp i Härnösand – vände vi på kuttingen och Mannaminne är nu säkrat för eftervärlden.

Som sagt – med många händer och kompetenser – så kan man göra underverk i vårt fantastiska Nordingrå! Tack!

Muntergöken 2020

Årets företagspris Muntergöken 2020 tilldelas Rhode Häggblad.

Rhode tar sig an nya utmaningar med en aldrig sinande energi. Rhode är positiv, mångsidig och lösningsfokuserad, med ett stort engagemang för bygden. Väl värd årets pris.

Vandringspriset överlämnas av Örjan Löf (NIFF:s ordförande) till Rhode Häggblad på Skutskepparn.


Fotograf Eva Löf

VISION 2025


201108

Målet är att skapa en ökad inflyttning till Noringråbyggden.

Visionsarbetet har en huvudgrupp som hålls samman av NIFF och Mari Hällstand. Gruppen har haft ett antal möten och håller ihop alla deluppdrag. Har du en ide om ett projekt som sammanfaller med detta är du välkommen att kontakta Mari Hällstrand eller Örjan Löf ordf NIFF.

Vision 2025 är uppdelade i flera projekt. Som stödjer samma mål.

Ett spår om jobbar med att skapa möjligheter för personer till aktiviteter inne på Nordingrå Vallen. Här tittar en grupp på en promenadslinga vid Bäverstigen och längs med Vågsfjärden. Sittplatser och grillplatser på ett antal platser för allmänheten. Finansieringen söks just nu för att möjliggöra detta projekt.

Infragruppen är ett delprojekt som verkar för bättre infrastruktur i Nordingrå. Här är en fråga skyltning efter vägar i och i kring Nordingå. Här finns ett grupp bestående av NIFF, Nora och länsstyrelsen som samverkar för att kunna lämna in en ansökan till Trafikverket om skyltning.

En annan fråga för infragruppen är siktröjning för att försöka röja fram våra fina vatten och möjlighet att se dessa från vägarna i området. Denna grupp har en vision att där avståndet är 30 m eller mindre mot vattnet samt vissa utvalda punkter öppna upp mot vattnet. Markägare kontaktas och dialog pågå på många sträckor. Vissa projekt är påbörjade Omnesjön och Ulanne efter vågsfjärden.

Ett ytterligare uppdrag är dialog med Trafikverket om underhåll och satsningar i området och anslutningar från E4:ran.

Hus inventering är att kontakta fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet. De första utskicket på 250 personer är utskickat och 70 st svar har inkommit till NIFF. Där ett antal visar intresse för fortsatt dialog. När fler listor är klara kommer fler brev skickas ut. Har du själv en fastighet och vill söka kontakt är du även välkommen att kontakta NIFF och Örjan Löf.

Ett annat arbete som stöder detta mål är turistföretagarnas arbete som driver Destinations Nordingrå. Här samarbetar företagarna lokalt för att skapa nya möjligheter tillsammans. Detta för att utveckla Nordingrå till en fantastisk destination dit man gärna vill stanna några dagar extra och gärna återkomma igen.

Finns mer att läsa under Evenemang/ Vision 2025

Vandring från Nordvallen till Gammnolvika

Fr v: Ulla, Anki, Eileen, Siw och Marianne vid Gammnolvikas badplats

Fredag den 22 maj 2020 gav sig Ullångers vandringsgrupp ut på en bit av Världsarvsledens etapp 2 från Mjällomslandet till Norrfällsviken. En ny karta med mycket värdefull information har kommit ut i år. Några ändringar i sträckningen har gjorts. På nätet är adressen till denna etapp https://www.varldsarvsleden.nu/Mjallomslandet-Norrfallsviken.html. En fin service är att man får se banprofilen i terrängen. Svårighetsgraden ser man också för varje etapp.

Vi i som vandrade idag var Anki, Eileen, Marianne, Siw, Ulla och jag Hans. Vädret var det bästa tänkbara, sol och blå himmel, nästan vindstilla. Vi startade från den klassiska idrottsplatsen Nordvallen där det förr hölls stora tävlingar i fri idrott. En gång slogs ett svenskt rekord i stavhopp här. Många som gått i olika skolor i Nordingrå har tävlat på Nordvallen. Förr tävlade eleverna i 60 m, längdhopp och kast med liten boll.

Nordvallen – Mjälloms klassiska idrottsplats som byggdes 1951

Vi gick efter Världsarvsleden österut runt Snårberget och mötte ett ungt par med hund som var på väg åt motsatt håll mot Mjällom. De kom från Härnösand och gick olika slingor med Mjällom som bas. Det var bitvis lite stenig stig så vi tog det ganska lugnt. Jag trodde att det skulle bli svettigt i solen och hade pannband idag men det var inte nödvändigt.

Vi mötte ett ungt par från Härnösand på väg mot Mjällom

När vi såg skylten mot Gammnolvika svängde vi av Världsarvsleden och gick mot den lilla badplatsen. Vi var fikasugna och det var fint ordnat med två bord och bänkar på badplatsen. Här nära fjärden var vindarna lite kyliga så här års. Men kaffet värmde gott.

Trevlig plats att fika på, tycker Eileen och Hans. Foto: Anki

Ingen ville bada (för mig är det alltid för kallt i vattnet), så vi vandrade tillbaka till Nordvallen. Vi såg spår efter hästar längs vägen. En citronfjäril landade på Ankis hand och flög sedan vidare. Ca sex km blev dagens tur. På min idé hade vi en liten improviserad ”tävling” på Nordvallen. Jag hade med mig en tennisboll och vi testade hur det var förr i tiden i skolan när grenen kast med liten boll stod på schemat. Av oss som vandrade idag var det bara Ulla som hade tävlat förut på Nordvallen. Min idrottsplats hette Norrvalla i Skellefteå.

Det kändes lite nostalgisk att gå in på en idrottsplats och ”tävla” igen. Mina bästa grenar i skolan var 60 m och längdhopp. Marianne och Siw satt på läktaren som publik. Eileen var tidningens utsända fotograf och tog några bilder. Vi kastade i motvind så det blev inga långa kast. Men lite roligt var det i alla fall, en trevlig avslutning på en givande vandring i solen.

Ulla har kast med liten boll inför den intresserade publiken. Foto: Eileen

Cafe Nyfika öppnar i ny regi

Idag (200510) hade vi en öppning där vi serverade hembakat gofika. 

Mari delar med sig av sina tankar om Café projekt, Cafe  NyFika. Målet är att caféet blir en knutpunkt där bybor och turister och andra är välkomna att ta en fika, lättare lunch. Knyta kontakter, bara sitta och sippa på en varm kopp te och se folkvimlet utanför. Fiket kommer att erbjuda hembakat, lite olika sorter beroende på vad som bakats under dagen. Så långt som möjligt lokalproducerat.

Hantverk kommer även att finnas att köpa och få tips om andra. Föreningar och företag i Nordingråbygden kan samlas här för visa upp sitt företag/förening, utveckling, möten m.m.  Det är bara att kontakta mig så kan vi säkert hitta en lösning som ska kunna passa.

I denna digitala värld väljer jag att skyltar öppettiderna analogt med öppetskylt vid vägen.

Mari avslutar med att hälsar er alla Välkomna in

Vad har hänt under 2019 och vad är planerna för 2020…

Nordingrå Intresse- och Företagar Förening (NIFF), vad har egentligen hänt under det gånga året?
2019 har passerat och det nya året har startat, ja ett nytt decennium till och med. Men innan vi startar 2020 års utveckling och utmaningar i Nordingrå vill vi passa på att summera 2019 för NIFFs räkning. 

Jo, året har innehållit mycket positivt i bygden och NIFF har varit inblandad i både stort och smått. 

Under våren ställde många av Nordingrås företag och verksamheter ut på den årliga vårmarknaden, där visade företagen och verksamheterna upp sig och sina produkter/tjänster. För barnen fanns det roliga aktiviteter såsom ponnyridning, tipspromenad på brandstationen, ansiktsmålning, hoppborgar i Kusthallen och ett uppskattat lopp runt Ica. 

Presentationen av Nordingrås vägskylt skapad av Nordingrås lokala illustratör och kreatör Eva Karin Fröberg skedde under året. Skylten skymtar du i Körning, på väg in mot Vallen.  

Årets muntergök  blev i år Tomas Byberg, priset delades ut under höstmarknaden på Mannaminne. 

Årets Noling  blev i år Ingrid Viklands. 

Höstmarknaden på Mannaminne, ett trevligt inslag efter den händelserika sommaren med mycket av besök av turister och sommarboende från när och fjärran. På höstmarknaden kunde man hitta  närproducerade råvaror och hantverk av olika sorter. 

Julmarknaden i Bönhamn är en marknad i en fantastiskt gemytlig atmosfär. Marknaden blir ett alltmer populärt besöksmål och på den kommande julmarknaden år 2020 väntar ännu fler överraskningar. 

I Landsbygdsrådet där Mari & Ernst finns representerade tas bygdens frågor upp så att kommunen får fördjupad vetskap om vad som händer och sker i samhället. Vi pratar bl.a. med politikerna om att vi står för en positiv tillväxtutveckling och att vi behöver förståelse, en tro på bygden och inget hindrande från deras sida =”high five” för de idéer vi har. 

Under senhösten hölls ett startmöte för framtidens Nordingrå. Befolkningen bjöds in där vi tillsammans diskuterade och brainstormade om önskemål, tankar och idéer på utveckling och förändring av bygden. Mötet utmynnade i många goda idéer och mindre projektgrupper som ansvarar för att arbeta med olika områden. Tillsammans döpte vi arbetet till “Vision 2025“, där själva visionen är att Nordingråbygden skall öka sin inflyttning och befolkning till år 2025. 

NIFF finns tillgängligt som bollplank och ankare för utvecklingen av vår landsbygd. Vi vill lyfta fram föreningar och företagare som vill satsa på och utveckla bygden. Vi har strävat för och färdigställt olika projekt varje år. Exempelvis år 2017 då julstjärnorna kom upp längs vägen inne på Vallen och år 2019 då Nordingråskylten togs fram. 

Hur ser NIFF på 2020?
Framtidens Nordingråbygd ser vi optimistiskt på med utveckling och tillväxt. Vi har många föreningar som vill satsa på just barnfamiljer. Vi har en fantastisk skola, företagarklimatet är positivt, vi har konstnärer som lever och verkar på orten, restauranger, gruppaktiviteter, sportklubb, turism, m.m. 
Vi behöver samarbeta och visa att vi kan och att vi vill, tillsammans. Det är bara vi gemensamt som kan förändra bygden till det bättre. Vi behöver tänka nytt, fundera över och diskutera vad vi behöver här, vad vi tillsammans vill satsa på, vad vi vill utveckla, kanske till och med avveckla eller starta om.

Fotot taget av Cristina Ejdestig

Vi i styrelsen ser på året 2020 som en ny era, vi ser fram emot det engagemang som vi har här i Nordingråbygden, för tillsammans kan vi! 

Häng gärna med oss under året på hemsidan: www.nordingra.nu Instagram: @nordingra.nu

Facebook: Nordingrås Hemsida NIFF                  

Registrera dig gärna som medlem och stötta oss som förening, ju fler medlemmar vi är, desto större chans har vi att påverka utvecklingen av bygden.
Nordingrå- Hjärtat av Höga Kusten         #hjärtatavhögakusten.