MILLENNIUM ART GALLERY

                 Åsäng   Nordingrå   Världsarvet  Höga Kusten

MILLENNIUMGRUPPEN                                            TIME ART

VERNISSAGE  LÖRDAG 26 JUNI 13.00

ÖPPET  27 JUNI – 25 JULI       TISDAG – SÖNDAG  13.00 – 17.00

Guidad visning    13.00 och 16.00

millenniumart.dinstudio.se                          SKOGSBAD    070-2379230

Sker med Studiefrämjandet

Vision 2025 rev 210503

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare, som inte bor permanent på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången. Resultatet så här långt: 87 svar och 7 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång två är på gång och 410 adresser är klara. Utskicket  har sänts till husägarna i början av april. Detta sker i samarbete med Kramfors kommun. Resultatet så här långt: 88 svar och 4 söker kontakt.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. Flera fastigheter till försäljning har länkats in. 318 följare idag.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika, Olivlunden och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Allmänna arvsfonden ansökan diskuteras. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet.

Utegym NSK Allmänna arvsfonds ansökan. Skidstugan och området där rustas upp.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Ansökan om medel inlämnad till kommunen. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet påbörjat, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras. Genomgång på plats med Skogsstyrelsen är genomförd på ett antal sträckor. Dialog pågår nu om att söka medel för arbetet.

Skyltning av vägarna Turistslingan(vit blomma på brun skylt) Nu pågår en översyn tillsammans med Norabygden och ett samarbete med Länsstyrelsen om att lämna in ett förändringsförslag till Trafikverket, där bland annat avfarten i Gallsäter inkluderas. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena föreslås ses över.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området.

Inflyttarstöd. Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internet- uppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.

Atelje Orsta sommar 2021

Sommarutställningar i Ateljé Orsta

Nordingrå, mitt i Höga Kusten

  3 juli – 13 augusti  

Öppet alla dagar 12.00 -17.00  

Nya utställare varje lördag kl. 12.00 -17.00           

3 juli – 9 juliPetra Lundström. Akryl, bladguld, collage, mixed Lena Frykholm. Olja Carin Hedlund. Akvarell  
10 juli – 16 juliBirgitta Nickolausson. Akvarell, akryl, teckning, collage, oljepastellkrita, papier mache  Jeanette Gunnarsson. Akryl Carin Hedlund. Akvarell  
17 juli – 23 juliLiselotten Haake. Akvarell, akryl, olja                                                                               Kristina Wålsten. Textil, vävnad Ingrid Undén Lindehell. Akvarell  
24 juli – 30 juliStefan Evensson. Naturfoto Gunilla ’Tekla’ Dahlin.  Akvarell Monica Pernroth. Olja  
31 juli – 6 aug.Rola Hamza. Akryl Erica Forsman. Mixed av olika tryck med broderi Kirsi Li Wahlström. Akryl, foto  
7 aug. – 13 aug.Mona Lindström Zittra. Akryl, fotomix/brodyr, blandteknik Christina Harrefors. Akvarell Britta Rågfeldt. Akryl Linda Colm. Olja, tusch, akvarell, tyg, papper, blandteknik    

VÄLKOMMEN!

www.ateljeorsta.se      www.facebook.com/AteljeOrsta     

 Adress: Orsta132, Nordingrå           mobil: 070-3904093

Vision 2025 Siktröjning

Ni som åkt mot Mjällom kommer att se att utsikten har förbättras på en del sträckor. Det är en del av Vision:s arbetet projekt siktröjning.

Du som själv vill vara med och bidra till Visions 2025:s arbete kan skicka ett mail till Visions gruppen. ([email protected])

Välkomna

Husinventering Vision 2025 (210611)

Uppdatering 210611

Som en del i Vision 2025 pågår arbetet med hus inventering där vi söker kontakta med fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet fortsätter. Sker i samarbete med Kramfors Kommun.

250 brev som gick iväg slutet oktober 2020 och vi har fått ta emot 87 svar hittills. Varav 8st har önskat kontakt för exv. Hjälp uthyrning.

Steg två med över 400 adresser sänds iväg under mars 2021 och vi har fått idagsläget har vi fått 171 svar. 15 st vill ha kontakt för att få hjälp. 13 st hyr ut själva, 6 st planerar att sälja.

Vi publicerar lediga objekt på våran facebook grupp Till Salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. se även på våran hemsida under fliken Bo / Lediga bostäder/Tomter samt under fliken Företag / lediga lokaler.

Tomter finns på flera ställen samt att kommunen aviserar att det finns lediga tomter på Vallen. Mer information inom kort.

Minnen från Salsåker skola

En historisk berättelse om livet i ett sågverkssamhälle.
Boken finns på OK/Q8, Ullångers Färg, ICA Nordingrå, Servicepunkten i Mjällom, Myller Kultur och Händelser, samt bokhandeln i Kramfors (nya lokalerna på Ringvägen) och Härnösand.
Du kan också beställa boken på [email protected] eller [email protected]. Allt eventuellt överskott går till välgörenhet. Eileen och Hans.

Årets Noling 2020

Årets Noling delas ut på ett anpassat sätt i år på grund av rådande situation.

Lennart Lundkvist tilldelas 2020 års Noling för att Lennart har genom decennier medverkat i olika föreningsstyrelser med olika uppdrag. Där igenom stöttat och stärkt förutsättningarna att bo och leva i Nordingrå.

Lennart Lundkvist och Örjan Löf Ordförande NIFF. (Foto Eva Löf)

Lennarts tacktal.

Jag blir helt överväldigad och vill tacka ödmjukast för att få ta emot denna ärofyllda utmärkelse!

Det brukar heta att ”ensam är stark”, men i föreningslivet är det viktigt att ha goda relationer med övriga i styrelsen och med medlemmarna. När det fungerar – då kan man ”lyfta berg”.

Nordingrå är den perfekta platsen för detta – här finns drivet och intresset från ortsborna att utveckla bygden.

Jag skulle tro att jag har haft ett 30-tal olika förtroendeuppdrag under min tid i Nordingrå, inte sällan som ordförande, sekreterare, kassör eller revisor.

Förutom alla stimulerande uppdrag inom kyrkan är det två specifika uppdrag som jag särskilt vill nämna, och som jag är extra nöjd och stolt över.

För åtta år sedan var Nordingråskolan hotad av nedläggning. Då bildades Nordingrå friskoleförening och jag vill verkligen poängtera att styrelsen vid det tillfället gjorde en heroisk insats. Nu blev det ingen nedläggning, men grovarbetet gjordes 2012 och dokumentationen som utfördes då kan i mångt och mycket användas igen om det skulle bli aktuellt.

Det andra uppdraget är när vi för två och ett halvt år sedan var en grupp som satt på Mannaminne och funderade över hur vi skulle få stället att fortleva. Det var ytterst nära likvidation, men vi samlade kraft och mod – och med hjälp från en sympatigrupp i Härnösand – vände vi på kuttingen och Mannaminne är nu säkrat för eftervärlden.

Som sagt – med många händer och kompetenser – så kan man göra underverk i vårt fantastiska Nordingrå! Tack!

Muntergöken 2020

Årets företagspris Muntergöken 2020 tilldelas Rhode Häggblad.

Rhode tar sig an nya utmaningar med en aldrig sinande energi. Rhode är positiv, mångsidig och lösningsfokuserad, med ett stort engagemang för bygden. Väl värd årets pris.

Vandringspriset överlämnas av Örjan Löf (NIFF:s ordförande) till Rhode Häggblad på Skutskepparn.


Fotograf Eva Löf